Pilots Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

De Waddenzee is een Werelderfgoed en daarom zet PRW in op de ontwikkeling van visserij van Werelderfgoedklasse. Maar wat betekent dat precies? Wat vraagt het van de visserij en wat levert het op? Deze vragen vormen de basis voor het project, dat aansluit op de brede visie op duurzame waddenvisserij uit 2010. Het is de bedoeling dit project vooral vanuit de visserij zelf te laten ontstaan. Uitgangspunt is dat alle vormen van visserij in de Waddenzee op termijn van Werelderfgoedklasse genoemd kunnen worden.

Er wordt een overzicht gemaakt van bestaande praktijken binnen en buiten de Waddenzee die als voorbeeld of ter inspiratie kunnen dienen. Deze praktijken omvatten het complete visserijsegment: van schelpdieren en garnalen tot kleinschalige visserij. In het project wordt aandacht besteed aan de regionale sociaal-economische aspecten, aan de beleving (de bedrijvigheid in de havens) en de keten (tot aan de consument).

Vissers van Werelderfgoedklasse hebben niet alleen een verhaal over een prachtig product dat op duurzame wijze in het Werelderfgoed is gevangen, maar dragen ook bij aan de instandhouding en versterking van het Werelderfgoed.

PRW wil de bewustwording van het thema stimuleren via publieks- en visserijgerichte acties.

meer informatie erkendstreekproduct.nl