Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Pilots Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

De Waddenzee is een Werelderfgoed en daarom zet PRW in op de ontwikkeling van visserij van Werelderfgoedklasse. Maar wat betekent dat precies? Wat vraagt het van de visserij en wat levert het op? Deze vragen vormen de basis voor het project, dat aansluit op de brede visie op duurzame waddenvisserij uit 2010. Het is de bedoeling dit project vooral vanuit de visserij zelf te laten ontstaan. Uitgangspunt is dat alle vormen van visserij in de Waddenzee op termijn van Werelderfgoedklasse genoemd kunnen worden.

Er wordt een overzicht gemaakt van bestaande praktijken binnen en buiten de Waddenzee die als voorbeeld of ter inspiratie kunnen dienen. Deze praktijken omvatten het complete visserijsegment: van schelpdieren en garnalen tot kleinschalige visserij. In het project wordt aandacht besteed aan de regionale sociaal-economische aspecten, aan de beleving (de bedrijvigheid in de havens) en de keten (tot aan de consument).

Vissers van Werelderfgoedklasse hebben niet alleen een verhaal over een prachtig product dat op duurzame wijze in het Werelderfgoed is gevangen, maar dragen ook bij aan de instandhouding en versterking van het Werelderfgoed.

PRW wil de bewustwording van het thema stimuleren via publieks- en visserijgerichte acties.

Nieuws over dit project

maandag 17 december 2018

Advies over inzet relatie visserij en Werelderfgoed Waddenzee

De visserijsector en Werelderfgoed Waddenzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de nadruk meer wordt gelegd op deze verbondenheid, in plaats van op de scheidslijn tussen natuur en cultuur, dan kunnen zowel de visserijsector en het Wad daarvan profiteren.

meer lezen
dinsdag 30 oktober 2018

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de toekomst van de visserij in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 28 mei 2018

Visserij goed in beeld tijdens Trilaterale Ministersconferentie

Op 17 en 18 mei stonden Harlingen en Leeuwarden in het teken van de Wadden, met het internationale Havencongres en de Ministersconferentie (Waddenzee van Wereldklasse). Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), VisNed en KIMO hebben op deze drie evenementen de visserij in beeld gebracht.

meer lezen
maandag 29 januari 2018

Podium voor Werelderfgoed-visserij op ministersconferentie

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) roept visserijorganisaties en individuele vissers op met ideeën te komen voor de komende Trilaterale Ministersconferentie in Leeuwarden. Centraal daarbij staat de vraag hoe de visserij bijdraagt aan de kwaliteit van het UNESCO Werelderfgoed-gebied Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 9 december 2014

Conferentie over vis in de Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een speciale conferentie in Hamburg over de visstand in de Waddenzee. Deze vindt plaats op 8 en 9 januari. Het programma is inmiddels bekend.

meer lezen
donderdag 6 november 2014

Werelderfgoed Waddenzee door de ogen van de Waddenunit

De Waddenzee is een uniek dynamisch natuurgebied waar natuur en mens met elkaar leven. Meer dan 10.000 plant- en diersoorten vinden hier hun thuis en het is jaarlijks dé essentiële tussenstop voor miljoenen vogels in hun trekroute. Daarnaast is het een gebied waar vissersschepen, veerboten en zeilboten dagelijks actief zijn. Kortom: een gebied met een spanningsveld tussen ecologie en economie. Hoe zorg je voor een goede balans?

meer lezen