Conferentie over vis in de Waddenzee

dinsdag 9 december 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een speciale conferentie in Hamburg over de visstand in de Waddenzee. Deze vindt plaats op 8 en 9 januari. Het programma is inmiddels bekend.

Op de conferentie is ondermeer aandacht voor de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de visstanden in de Waddenzee. Wat zijn de oorzaken voor de gesignaleerde achterstanden? En wat zouden succesvolle maatregelen kunnen zijn?

Verder is er aandacht voor de vraag hoe je kennis van vissers beter kunt toepassen voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsmaatregelen.

Workshops visstand en migratie

Via workshops wordt nader ingegaan op de onderwerpen. Zo zijn er workshops over de relatie tussen habitat en visstanden, de kraamkamerfunctie van de Waddenzee en de laatste trends in vismigratie.

Uiteindelijk doel is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de visstand in Werelderfgoed Waddenzee.

PRW organiseert de conferentie in nauwe samenwerking met het Thünen Instituut voor zeevisserij (TI) en het Trilaterale Waddenzee Secretariaat (CWSS).