Opzetten kennisagenda Zand en Slib

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de PRW-strategie ‘Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit’. PRW wil daarmee de koers voortzetten in de richting van het streefbeeld ‘schoon en helder water en de Waddenzee als veilige plaats’. Er wordt ingezet op klimaat(veiligheid) en zandtoevoer, en er is aandacht voor de geulen van het wad. Daarnaast wordt de strategie van zachte overgangen tussen de vaste wal en het natte wad voortgezet.

Een van de doelen van PRW is te komen tot een beter begrip van de sedimenthuishouding.
Hierbij bewandelen we twee sporen:

  1. meegroeien met de zee
  2. aanpakken van vertroebeling waar dat nodig is.

Er is al een heleboel kennis beschikbaar, maar een groter deel is nog onbekend. In opdracht van en samen met Rijkswaterstaat start PRW daarom met de ontwikkeling van een integrale kennisagenda Zand en Slib, in relatie tot veiligheid en ecologie. In deze kennisagenda wordt de kennis en expertise over de zand- en slibhuishouding in de Waddenzee gebundeld. Ook de Waddenacademie is bij het project betrokken.