Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Beheerraad Waddengebied

De Beheerraad Waddengebied is een overlegorgaan waarin alle beheerders van het Waddengebied zijn vertegenwoordigd. De beheerders wisselen in de raad belangrijke informatie met elkaar uit. Verder kunnen ze via de Beheerraad hulp van andere beheerders inroepen als de situatie daarom vraagt.

De Beheerraad Waddengebied heeft als taak de afstemming tussen alle beheerders te vergroten, zodat de samenwerking wordt geoptimaliseerd en het gebied als één gebied wordt beheerd. PRW ondersteunt de Beheerraad Waddengebied door uitvoering van de secretarisfunctie. Het overleg wordt voorgezeten vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Alle vijftien beheerders in de Beheerraad:

•  Rijkswaterstaat
•  Ministerie van EZ
•  Noord-Hollands Landschap
•  It Fryske Gea
•  Vereniging van Oevereigenaren
•  Groninger Landschap
•  Provincie Noord-Holland
•  Provincie Fryslân
•  Provincie Groningen
•  Natuurmonumenten
•  Staatsbosbeheer
•  Wetterskip Fryslân
•  Noorderzijlvest
•  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
•  Hunze en Aa’s

Nieuws over dit project

dinsdag 23 januari 2018

Verkenning naar één Beheerautoriteit Waddenzee

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laten een verkenning uitvoeren naar 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee. Dit melden zij in een brief aan de Tweede Kamer.

meer lezen
dinsdag 2 mei 2017

Investeren in de economie op Wadden: de natuur wordt er beter van!

Vandaag verscheen in het Friesch Dagblad een artikel over de balans tussen natuur en de aanwezigheid van mensen in het Waddengebied. In het artikel wordt uitgelegd dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

meer lezen
woensdag 14 december 2016

Beheerplan Waddenzee op haar na definitief

Het Beheerplan voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone is op een haar na definitief. Er is nog tot eind januari een mogelijkheid om beroep in te stellen. Daarna wordt het voorliggende plan definitief vastgesteld.

meer lezen
dinsdag 26 juli 2016

Bijzondere vondst Waddenzee: Honderden eitjes van de zeekat

De bemanning  van de Waddenunit heeft een bijzondere ontdekking gedaan in de Waddenzee. Zij vonden in een mosselmandje honderden eitjes van de Zeekat (Sepia officinalis).

meer lezen
donderdag 3 juli 2014

Beter beheer van de Wadden

Het nieuwe Plan van Aanpak voor verbetering van de Samenwerking van het Beheer van de Wadden is op 2 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan is een samenwerkingsagenda tussen de diverse organisaties die werken in het Waddengebied.

meer lezen
dinsdag 10 februari 2015

Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

o’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te doen en hoe daar te komen. Dat leverde veel korte- en langetermijnadviezen op voor bestuurders.beter samenwerken bij het Beheer van de Waddenzee heeft veel adviezen opgeleverd. De kern laat zich samenvatten in twee steekwoorden: vertrouwen en communicatie.

meer lezen