Beter beheer van de Wadden

donderdag 3 juli 2014

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. De Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma hebben dit plan op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden het plan op in de vorm van een samenwerkingsagenda. Het plan is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting. Naar aanleiding van dit rapport zijn het RCW en de Beheerraad gevraagd om een advies uit te brengen. 

Bij dit nieuwe plan gaat het om beheer van de Waddenzee in brede zin;
– vergunningverlening
– handhaving en toezicht
– crisis- en calamiteitenbeheersing
– fysiek onderhoud, herstelmaatregelen
– zonering en geleiding
– monitoring en onderzoek
– voorlichting en promotie

Digitaal register Waddenzee
Belangrijke eerste stap is het opzetten van één gezamenlijk digitaal register met alle afgegeven vergunningen in de Waddenzee. Ook komt er één gezamenlijke uitvoering van herstel en ontwikkeling. Ten slotte komt er één programma voor voorlichting, educatie en promotie van het Werelderfgoed Waddenzee.

Alle beheerders hebben input geleverd aan het plan  om beter beheer op korte termijn te kunnen realiseren. Tegelijk is het perspectief voor 2018 vastgesteld. Het einddoel is te werken als één beheerder in 2018. Hiervoor is een gezamenlijk en integraal plan voor het beheer noodzakelijk. 

Opdrachtgevers
Aansturing van de uitvoering van de samenwerkingsagenda gebeurt gezamenlijk. Aan het roer staan de vier opdrachtgevers. Dit zijn Rijkswaterstaat (voorzitter), het ministerie van Economische Zaken, de provincies en de natuurorganisaties. Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert het secretariaat over de Beheerraad.

Alle stukken ook op: http://www.waddenzee.nl/RCW-Actueel.rcw-actueel.0.html