Resultaten Wad Zie Jij in magazine

vrijdag 18 december 2020

Begin 2020 startte Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) de campagne Wad Zie Jij. We vroegen bewoners van het Waddengebied welke objecten ze niet (meer) vinden passen bij de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee. En wat naar hun mening gedaan moet worden om deze wel “werelderfgoedwaardig” te maken. De resultaten van deze campagne bundelden we in het magazine Wad Zie Jij.

magazine

magazine Wad Zie Jiij

In het magazine Wad Zie Jij lichtten we zes van de genoemde objecten uit. Met de mening van verschillende bewoners. Architecte Nynke-Rixt Jukema vertelt hoe zij in haar werk omgaat met de relatie tussen gebouwen en hun omgeving. En journalist en schrijver Nynke de Jong doet een ode aan het Waddengebied in een column. Tot slot vertelt PRW-programmadirecteur Hendrikus Venema hoe het vervolg er uit ziet.

social media campagne

We waren blij met de vele reacties op de campagne. Het laat de grote betrokkenheid van bewoners bij het Waddengebied zien. De website wadziejij.nl is 6.000 keer bezocht, er zijn ruim 300 stemmen uitgebracht en uiteindelijk 14 objecten genoemd waar volgens de Waddenbewoners iets mee moet gebeuren.

vervolg in 2021

Het was de bedoeling om daarna de resultaten van de campagne te bespreken op een bewonersavond. Die kon helaas (tot 2x aan toe) niet doorgaan vanwege COVID-19. Daarom nu de resultaten in magazine-vorm. In 2021 werken we de resultaten van Wad Zie Jij verder uit met hulp van experts. We vragen de experts om de ideeën verder aan te vullen en te concretiseren op een manier waarbij de gebouwen wél goed passen in hun omgeving.

Meer informatie

bij Rick Timmerman van Programma naar een Rijke Waddenzee
E rick.timmerman@rws.nl T +31 (0)6 12 80 34 40