Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

vrijdag 6 juli 2018

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand. De indruk bestaat dat de visstand sterk achteruit is gegaan, maar vissers en wetenschappers vinden dat er te weinig betrouwbare gegevens zijn.

Het beeld van de huidige visstand is erg divers. Veel soorten zijn achteruit gegaan. Maar in delen van de Waddenzee komen andere soorten zoals de bot weer sterk terug. Tot nu toe wordt door het NIOZ op slechts één locatie (bij Texel) al langdurig met een fuik de voorkomende vissen geregistreerd. De proef bij Schiermonnikoog en Lauwersoog is uniek omdat nu voor het eerst een dergelijke ‘monitoringsfuik’ in de oostelijke Waddenzee wordt uitgeprobeerd.

Onverklaarbare schommelingen in visstand

De fuiken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis over de schommelingen in de visstand. Mogelijk kunnen er dan nieuwe of verbeterde beheermaatregelen worden genomen.

Het gaat vooralsnog om een proef in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. De uitvoering is in handen van de geïntegreerde visserijcoöperatie ‘Vissers van de Kust’ en vindt plaats onder begeleiding en protocol van het NIOZ. De fuiken gaan vier keer dit seizoen een week in werking. Tijdens het voorjaar-/zomerseizoen en tijdens de nazomer en de herfst. Zo kunnen zoveel mogelijk soorten, die om uiteenlopende redenen de Waddenzee bezoeken, worden aangetroffen.

Swimway

Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee werken beheerders, vissers en onderzoekers daarom samen om meer kennis te ontwikkelen over vissen en hun trektochten. Deze geintegreerde en internationale benadering noemen we de Swimway Wadden Sea. De plaatsing van de visfuiken is hier een concrete uitwerking van.

Permanente fuik?

Afhankelijk van de uitkomsten van de proef wordt bepaald of het zinvol is om op één van de proeflocaties permanent een fuik te plaatsen.

UPDATE:
https://frieschdagblad.nl/2018/7/8/nog-veel-onbekend-over-het-waterleven-in-de-waddenzee

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196282/Onderzoek-naar-vis-in-de-oostelijke-Waddenzee-van-start

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/zoeken-naar-beste-plek-voor-monitoring-fuiken