Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand. De indruk bestaat dat de visstand sterk achteruit is gegaan, maar vissers en wetenschappers vinden dat er te weinig betrouwbare gegevens zijn.

Het beeld van de huidige visstand is erg divers. Veel soorten zijn achteruit gegaan. Maar in delen van de Waddenzee komen andere soorten zoals de bot weer sterk terug. Tot nu toe wordt door het NIOZ op slechts één locatie (bij Texel) al langdurig met een fuik de voorkomende vissen geregistreerd. De proef bij Schiermonnikoog en Lauwersoog is uniek omdat nu voor het eerst een dergelijke ‘monitoringsfuik’ in de oostelijke Waddenzee wordt uitgeprobeerd.

Onverklaarbare schommelingen in visstand

De fuiken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis over de schommelingen in de visstand. Mogelijk kunnen er dan nieuwe of verbeterde beheermaatregelen worden genomen.

Het gaat vooralsnog om een proef in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. De uitvoering is in handen van de geïntegreerde visserijcoöperatie ‘Vissers van de Kust’ en vindt plaats onder begeleiding en protocol van het NIOZ. De fuiken gaan vier keer dit seizoen een week in werking. Tijdens het voorjaar-/zomerseizoen en tijdens de nazomer en de herfst. Zo kunnen zoveel mogelijk soorten, die om uiteenlopende redenen de Waddenzee bezoeken, worden aangetroffen.

Swimway

Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee werken beheerders, vissers en onderzoekers daarom samen om meer kennis te ontwikkelen over vissen en hun trektochten. Deze geintegreerde en internationale benadering noemen we de Swimway Wadden Sea. De plaatsing van de visfuiken is hier een concrete uitwerking van.

Permanente fuik?

Afhankelijk van de uitkomsten van de proef wordt bepaald of het zinvol is om op één van de proeflocaties permanent een fuik te plaatsen.

UPDATE:
https://frieschdagblad.nl/2018/7/8/nog-veel-onbekend-over-het-waterleven-in-de-waddenzee

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196282/Onderzoek-naar-vis-in-de-oostelijke-Waddenzee-van-start

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/zoeken-naar-beste-plek-voor-monitoring-fuiken

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 28 februari 2019

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag. De pilot is in 2018 uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale vissers, verenigd in de coöperatie Vissers van de Kust, en het NIOZ.

meer lezen
vrijdag 11 januari 2019

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 10 december 2018

Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

PRW organiseerde in Harlingen een bijeenkomst over vispopulaties in de Waddenzee voor een breed gezelschap van stakeholders vanuit visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders.

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
maandag 4 juni 2018

Bijzondere vondst: Trossen eieren van pijlinktvis

De Waddenunit heeft onlangs een bijzondere vondst gedaan in de Waddenzee. Op het mosselrekje in het Oosterom (iets ten zuiden van  Terschelling)  trof de bemanning enkele trossen eieren van een pijl(staart)inktvis

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig. Via het Swimway concept wil een internationaal team van deskundigen en gebruikers beter begrijpen waar de schoen wringt. Zo kan de slag gemaakt worden naar een duurzaam herstel van de visstand.

meer lezen