Verlies biodiversiteit tegengaan met integrale aanpak

dinsdag 20 december 2016

De Nederlandse ambassadeur in Mexico, Margriet Leemhuis, heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee genoemd als voorbeeld van een geïntegreerde stakeholder aanpak. Om zo verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

De ambassadeur deed haar uitspraak tijdens een door Mexico georganiseerde ministersbijeenkomst over het ‘mainstreamen’ (meer gangbaar maken) van behoud van  biodiversiteit. Dit vond plaats voorafgaand aan de 13de vergadering van partijen bij het biodiversiteitsverdrag (CBD) in Cancun.

Tegengaan van verlies aan biodiversiteit is niet het domein van natuur- of milieuministeries alleen, zo bleek tijdens deze conferentie. Veel aangrijpingspunten liggen op andere terreinen, zoals landbouw, energie,  toerisme, infrastructuur, etc. Maar ook bij andere actoren zoals bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Bovenstaande is ook de kern van de ‘Cancun declaratie’ en de kern van de Nederlandse natuurvisie. Wat in PRW dus een uitvoering heeft in de praktijk. De woorden van de ambassadeur bleven niet onopgemerkt. Het halve Mexicaanse kabinet (inclusief de president) was aanwezig. Bovendien klonk de boodschap ook door tijdens de parallel georganiseerde business en science fora.