Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling

dinsdag 30 juni 2015

De nieuwe vaarroute de Waardgronden gaat halverwege juli voor het eerst open. Deze extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling wordt dan opengesteld voor vaarrecreanten. Door deze kortere route, krijgen de zeehonden en vogels op de Blauwe Balg meer rust.  De maatregel vind plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

De route Waardgronden is alleen toegankelijk rond hoogwater. De route is echter beduidend korter en heeft minder tegenstroom dan de gebruikelijke route over de Blauwe Balg. Vlak naast de Blauwe Balg is een zandbank die vaak wordt gebruikt door zeehonden en vogels als rustplaats. De dieren worden hier vaak verstoord. De nieuwe vaarroute moet de drukte verminderen, zodat de dieren meer rust en ruimte krijgen.

Open als het kan
Ook in het gebied van de Waardgronden ten zuiden van de Blauwe Balg komen in mei en juni veel zwangere zeehonden voor. Ze zoeken hier rust om hun jongen te werpen. In die periode zijn ze zeer gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Als in juli de zeehonden zijn geboren, vertrekken de moeders met hun jongen uit dit gebied. Zodra dit het geval is wordt de route door de Waardgronden opengesteld. Gele tonnen geven aan waar de doorvaart is toegestaan.

Pilotproject
De nieuwe tijdelijke route Waardgronden is een pilotproject in het kader van ‘Ik pas op het Wad’ (Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee). Dit plan heeft als doel de balans tussen vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee te verbeteren. Op enkele kwetsbare plekken worden daarom oplossingen gezocht, voor zowel natuur als recreanten. Als blijkt dat de vaarroute inderdaad een verbetering voor scheepvaart én natuur is, kan deze zomerroute definitief worden.

Rijke Waddenzee
Binnen het Actieplan werken zo’n twintig organisaties samen, zoals natuurorganisaties, verenigingen op het gebied van watersport en overheden. Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt de programmamanager van ‘Ik pas op het Wad’.