Uitnodiging – online seminar Klimaatadaptatie Waddenkust

dinsdag 12 januari 2021
Seminar WAAA: on the way to the Wadden Adaptation Action Agenda
Woensdag 20 januari van 14.00 – 16.30 uur

Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert samen met partners een agenderend en inspirerend (online) seminar over klimaatadaptatie aan de Waddenkust, van Noord-Holland, Fryslân tot Groningen. We bespreken de opgaven in verband met klimaatverandering  en mogelijke handelings-perspectieven voor de bredere Waddenkust. Wat te doen bij een stijgende zeespiegel? Hoe geven we invulling aan een klimaatbestendige landbouw? Hoe gaan we in de toekomst om met het zoete water? En hoe kunnen we de achteruitgang in biodiversiteit tegen gaan? Daar gaan we over in gesprek. Met de blik op de toekomst. En met concrete voorstellen. Tijdens het seminar werken de deelnemers samen aan een actieplan voor de toekomst.

Aanmelden vooraf is niet nodig. Op de dag zelf kun je via www.klimaatadaptatiegroningen.nl deelnemen aan dit seminar.

Samenwerking rond Klimaatadaptatieweek Groningen

PRW werkt nauw samen met de projectorganisatie van de Klimaatadaptatieweek Groningen en is daar officieel partner van. Met Rijkswaterstaat, provincie Groningen en Fryslân, Investeringskader Waddengebied, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en Groninger Landschap werken wij samen om Noord Nederland nationaal en internationaal als innovatieve koploper op het gebied van klimaatadaptatie te positioneren. En aan het versterken van de unieke kwaliteiten van natuur en landschap en opwaardering van ecosysteemdiensten als basis voor een klimaatbestendige toekomst, in Waddenzee en Waddenkust.

Expeditie Waddenkust

In de aanloop naar de klimaatadapatatieweek brachten we op www.expeditiewaddenkust.nl in beeld hoe we in het Waddenkustgebied nu al werken aan klimaatadaptatie. De Expeditie brengt 7 locaties in beeld: Werelderfgoed Waddenzee, aan de Afsluitdijk, in Holwerd (aan Zee), bij de Eems-Dollard, aan de Lauwerskust, in de Onlanden en op Texel. Op deze locaties langs de Waddenkust gaat het om waterveiligheid, herstel van ecologische verbindingen, dynamische dijkzones, klimaatbestendige landbouw, klimaatbuffers en zoet water. Ook kustidentiteit, regionale economie en behoud van de Waarden van het Werelderfgoed komen in beeld. Zo laten we zien hoe we in Noord-Nederland nu al inspelen op klimaatverandering.

MEER WETEN?

Dan kunt u contact opnemen met: