Nieuw MZI-beleid is naar de Tweede Kamer

woensdag 21 januari 2015

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het nieuwe MZI-beleid (mosselzaadinvanginstallaties) opgestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. De brief en het onderliggende beleidsdocument staan nu online.

Uit de brief en de onderliggende beleidstukken blijkt dat MZI’s een succesvol alternatief zijn voor bodemberoerende mosselvisserij. De staatssecretaris wil daarom de randvoorwaarden verbeteren zodat er in 2018 een nieuwe transitiestap gezet kan worden. Een greep uit het nieuwe MZI-beleid:

  • MZI’s worden geconcentreerd in een beperkt aantal nieuwe locaties. Dat maakt het overzichtelijker. Er komt een nieuwe locatie bij (Burgzand), maar drie locaties worden straks niet meer gebruikt (Texelstroom-Oudeschild, Scheurrak, Afsluitdijk)
  • Tot 2018 wordt er in totaal410 ha. gegund. Waarvan240 ha. in de Waddenzee en 170 ha. in Zeeland.
  • Voor de Waddenzee is dat 60 ha. meer dan nu het geval.
  • Er komen geen MZI’s meer boven kweekpercelen. Zo hoeven garnalenvissers en bruine vloot niet om te varen. Bovendien voorkomt het de negatieve gevolgen van schaduwwerking op kweekpercelen.

Natuurwinst
Kort samengevat worden de MZI’s veel beter geconcentreerd dan in de vorige situatie. De negatieve impact op het landschap is daardoor kleiner. Bovendien betekent de opschaling minder bodemberoerende mosselzaadvisserij en dat is winst voor de natuur.

Het nieuwe MZI-beleid is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken en geldt voor de periode tot 2018. Bij het opstellen zijn alle belanghebbende partijen betrokken (vissers, recreanten, natuurorganisaties). 

Mosselzaadinvanginstallatie
Mosselzaadinvanginstallaties zijn drijvende touwconstructies. In plaats van dat het mosselzaad weg spoelt, wordt dit ingevangen door de touwconstructie. Het zaad hecht zich hier namelijk aan vast. Dit ‘ingevangen’ mosselzaad wordt opgekweeekt tot consumptiemossel.