Kwelder bij de punt van Reide langs de Eems-Dollard

Ecologie Eems-estuarium

Er moet een betere balans komen tussen het ecosysteem van het Eems-estuarium (de monding van de Eems) en de economische activiteiten in het gebied. Daar zijn steeds meer betrokkenen het over eens. Maar hoe doen we dat en wat weten we eigenlijk van het estuarium? Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de beschikbare kennis bij elkaar gebracht. Ook verschijnt binnenkort een ecologisch kompas. Daarin staan de mogelijkheden om het estuarium weer gezond te maken.

Lees meer