Tweede transitiestap Mosselvisserij Waddenzee dichtbij

donderdag 1 januari 1970

De MZI-oogst (Mosselzaadinvanginstallaties) is in 2012 in de Waddenzee toegenomen ten opzichte van 2011. Daardoor is het mogelijk om dit jaar de tweede stap te zetten in de transitie van de bodemberoerende mosselvisserij in de Waddenzee.

Dit blijkt uit het Voortgangsrapport 2012 van de transitie van de Nederlandse mosselsector. Niettemin blijven in 2012 zowel de sluiting van de zaadvisserij als de MZI-oogsten enigszins achter bij het geplande traject.

Zuid-Noordtransporten
Dit wordt mede veroorzaakt doordat er in 2012 nog geen structurele regeling was voor transporten van MZI-zaad uit de Deltawateren naar de Waddenzee. De reden dat deze transporten nog niet structureel mogelijk gemaakt konden worden, ligt in de noodzaak voor grote zorgvuldigheid om introductie van probleemsoorten (invasieve exoten) in de Waddenzee te voorkomen. Hierover vindt intensief overleg plaats, door de Producentenorganisatie Mosselcultuur, de natuurorganisaties en het Ministerie van EZ.

Desondanks is de MZI-oogst in de Waddenzee succesvol te noemen. Naast een goede oogst via MZI’s was in 2012 ook sprake van een goede zaadval van mosselen in de Waddenzee. Daardoor was er in het najaar van 2012 een succesvolle visserij.

In 2013 is het mogelijk de tweede transitiestap te zetten. Dat betekent ondermeer dat bij de voorjaarsvisserij niet 20% maar 40% van de aanwezige zaadbanken worden gevrijwaard van visserij.

Het volledige rapport kunt u hier lezen

Zeeuwsche mossel
De Zeeuwsche mossel is een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Maar deze mosselen vinden vaak hun oorsprong in de Waddenzee. Daar worden ze als mosselzaad (piepjonge mosseltjes) opgevist of, om het leven op de zeebodem niet te verstoren, verzameld met mosselzaadinvanginstallaties. Nadat het mosselzaad wordt uitgezaaid op zogenaamde kweekpercelen om op te groeien in de Waddenzee, logeren ze nog een tijd in de Zeeuwsche Delta om schoon te spoelen om vervolgens als Zeeuwsche mossel op de markt te komen.

Video: uitleg Mosselzaadinvanginstallaties