Ecologie Eems-estuarium

dinsdag 24 januari 2012

Er moet een betere balans komen tussen het ecosysteem van het Eems-estuarium (de monding van de Eems) en de economische activiteiten in het gebied. Daar zijn steeds meer betrokkenen het over eens. Maar hoe doen we dat en wat weten we eigenlijk van het estuarium? Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de beschikbare kennis bij elkaar gebracht. Ook verschijnt binnenkort een ecologisch kompas. Daarin staan de mogelijkheden om het estuarium weer gezond te maken.

Het Eems-estuarium is een waardevol natuurgebied. Toch verkeert het ecologisch in een slechte staat. De natuurwaarden van het gebied staan op gespannen voet met de economische activiteiten in de regio. ‘De Eems is ziek’ kopte de Waddenvereniging in 2006. Natuurorganisaties in Nederland en Duitsland willen het estuarium ecologisch gezond maken. Overheden en bedrijven willen de economische kansen grijpen die de regio biedt. Hoe zijn beide wensen met elkaar te verenigen? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Wie neemt het initiatief? Wat weten we eigenlijk en wat zijn de mogelijkheden om het estuarium weer gezond te maken?

Kennis en kompas
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft alle kennis die over het gebied bestaat, bij elkaar gebracht in één rapport. Dit rapport is  beoordeeld door de Waddenacademie en wordt uitgebracht in het Nederlands én in het Duits. Ook verschijnt binnenkort het zogenoemde ‘ecologisch kompas’. Hierin staande mogelijkheden om het estuarium weer ecologisch gezond te maken. Een eerste concept van het kompas is voorgelegd aan allerlei betrokkenen in de regio.

Model
Aan de hand van de tekening van Studio Nuijten kan worden nagedacht over ecologische verbeteringen. Op de tekening zien we welke elementen in een gezond estuarium aanwezig zijn, en in welke samenhang.

Ideeën uitgewisseld
Op verzoek van de Waddenvereniging en de provincie Groningen zijn in het najaar van 2011 bijeenkomsten georganiseerd. Betrokkenen hebben ideeën uitgewisseld en gesproken over ecologische kennis en een ecologische koers. Ook organiseerde de Natuur- en Milieufederatie Groningen op 1 december 2011 een symposium over het estuarium.

Eind december 2011 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de natuur- en milieuorganisaties uit de Eemsregio met elkaar gesproken over de ontwikkelagenda. Op 16 januari 2012 waren kennis en koers onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst van Economie en Ecologie in Balans.

Tegenwoordig (anno 2022) bestaat al enige tijd het programma Eems-Dollard 2050. Op deze site vindt u hier alles over: https://eemsdollard2050.nl/ .