Programmabureau van start

maandag 12 april 2010

Inmiddels is ook een programmaorganisatie gevormd die aan de slag gaat met de uitvoering van het programma. Dit gebeurt aan de hand van de in het programmaplan aangegeven hoofdlijnen. Kijk hieronder voor ons programmaplan voor 2010-2014, en hier voor de organisatie van PRW.