Hernieuwde openstelling opkoopregeling Garnalenvisserij Waddenzee

dinsdag 16 maart 2021

Het Waddenfonds start begin april een nieuwe opkoopregeling voor de garnalenvissers in de Waddenzee. Op die manier kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij om het gebied de ruimte te geven voor ecologisch herstel. Tegelijkertijd biedt de regeling de overblijvende vissers meer perspectief.

Convenant VisWad

De opkoopregeling die het Waddenfonds financiert en openstelt is een afspraak die is vastgelegd in het Convenant VisWad. Dit is een overeenkomst tussen visserij – en natuurorganisaties en overheden. De uitvoering van dit convenant wordt geleid door Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).

Nieuwe verruimde regeling

Vorig jaar stelde het Waddenfonds een gelijknamige opkoopregeling open. Die leidde toen niet tot voldoende deelname. Inmiddels is er een nieuwe, verruimde regeling waarvan vissers met een GK-vergunning op vrijwillige basis gebruik kunnen maken. De Europese Commissie gaf medio vorige week groen licht voor de herziene versie. Voor deze regeling is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar. Er dienen zich minimaal 10 vissers aan te melden voor deelname. Gezien de hogere, meer marktconforme, opkoopbedragen in de regeling en de huidige economische situatie in de visserij is de verwachting dat de belangstelling ditmaal groot zal zijn.

Sluiting gebieden

De opkoop van garnalenvergunningen maakt het mogelijk om gebieden te sluiten in de Waddenzee. Naast de reeds vrijwillig gesloten gebieden zijn het Eierlandse Gat, het gebied bij het Oostwad (onder de Rottums), en visserijvrije zones nabij de drie in- en uittrekpunten in beeld om te beschermen. De mate waarin deze bescherming plaats kan vinden is afhankelijk van het aantal deelnemende vissers aan de regeling.

Direct na de sluiting van de regeling weten we hoeveel belangstelling er is vanuit de garnalenvisserij. De beoordeling en definitieve rangschikking van de aanvragen zal uiterlijk na de zomer bekend zijn. Daarna vindt de daadwerkelijke inname van de Gk-vergunningen plaats. En zal tenslotte de sluiting van de gebieden worden geëffectueerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ronald Lanters van PRW.