Afspraken gesloten gebieden garnalenvisserij Waddenzee

vrijdag 1 oktober 2021

De stuurgroep VisWad heeft op donderdag 30 september een meerderheidsbesluit genomen over de locatie van ruim 8.500 hectare beschermd sublitoraal gebied in de Waddenzee. Eerder dit jaar maakten 19 garnalenvissers gebruik van de tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Deze regeling was door het Waddenfonds opengesteld. Tegenover deze uitkoop stond de afspraak om een deel van de visserijgebieden van de garnalenvissers te sluiten.

2e Tranch gesloten gebieden

Bij de start van de convenantsafspraken over de garnalenvissserij en natuur in de Waddenzee (VisWad akkoord) in 2014 is per direct ruim 5.000 hectare sublitoraal gebied gesloten. Met de uitvoering van de tenderregeling kwam daar een opgave van 3.400 hectare te sluiten gebieden bij. In de afgelopen weken zijn de voorstellen voor deze additionele sluiting uitgewerkt en voorgelegd aan de stuurgroep.

Twee varianten

In het overleg lagen twee varianten voor. Een, op verzoek van de stuurgroep, door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opgestelde variant en een variant die was opgesteld onder leiding van de visserijsector. Deze laatste variant kon op draagvlak van de vissers rekenen. Dit voorstel week echter op delen af van de vooraf vastgestelde randvoorwaarden. In het overleg bleek het niet mogelijk een brug te slaan tussen de varianten en de partijen om tot één gedragen besluit te komen. De visserijbestuurders hadden geen mandaat om van hun eigen voorstel af te wijken. Vooral de sluiting van het Eierlandse Gat vormde daarbij een breekpunt. Daarop heeft de stuurgroep VisWad bij meerderheid voor de variant gekozen die door PRW was opgesteld. In deze variant zal voor het oostelijk deel van de Waddenzee nog een enkele aanpassing doorgevoerd worden.

Geen tijdsruimte voor verdere onderhandelingen

Aangezien de bespreking van de voorstellen al in de tweede termijn plaatsvonden en de tenderregeling al tot uitvoer is gebracht, ontbreekt de tijd voor verdere aanpassingen. Het Dagelijks Bestuur Waddenfonds dient op afzienbare termijn zicht te hebben op de gebiedssluiting en zal naar verwachting het meerderheidsbesluit accepteren. De sluiting zal vanaf medio november geëffectueerd worden door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer informatie?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Ronald Lanters. E-mail: ronald@wing.nl of Tel: 06-21515434.