Nieuw Programmaplan: Rijke Waddenzee van Werelderfgoedklasse

maandag 17 december 2018

Een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse, dat is het doel van het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) dat vanaf januari 2019 met vier jaar verlengd wordt. De komende jaren blijven het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Waddenprovincies, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Coalitie Wadden Natuurlijk samenwerken aan natuurverbetering en transities naar duurzaam (economisch) medegebruik in het Waddengebied. Dit schrijft minister Carola Schouten (LNV) in haar brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “De afgelopen jaren is het Programma naar een Rijke Waddenzee van grote waarde gebleken bij het uitdagen en aanjagen van projecten in het Waddengebied. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de Waddenvisserij, maar ook het project Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee waar we eerder dit jaar met onze trilaterale partners over spraken. De komende jaren worden er belangrijke vervolgstappen gezet voor een toekomstbestendige Waddenzee”.

Programma naar een Rijke Waddenzee

De komende programmaperiode gaat het PRW verder werken aan natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) gebruik van het Waddengebied. Binnen deze twee opgaven wordt er aan acht verschillende thema’s gewerkt, namelijk: klimaatverandering, natuurlijk dynamiek, onderwaternatuur, vogels, visserij, bereikbaarheid, randen van het Wad en het versterken van de kernwaarden van het Werelderfgoed.

Evaluatie

Na de evaluatie van dit  voorjaar bleek dat het PRW als “tussenfiguur” nog steeds een belangrijke rol speelt bij het aanjagen en verbinden van initiatieven om het medegebruik en het natuurherstel van het Waddengebied te bevorderen. Bijvoorbeeld bij projecten zoals de verduurzaming visserij (mosselen, garnalen, kokkels) en het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Maar ook initiatieven rondom het tegengaan van plastic soep, Dark Sky, toerisme en verduurzaming van de bereikbaarheid van de eilanden hebben een impuls vanuit het PRW gekregen.

Officieele bekendmaking Minister Schouten