Vacature bij PRW: Ambitieuze procesmanager gezocht!

donderdag 17 januari 2019

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is op zoek naar een Senior procesmanager. Je hebt wo-niveau en minimaal vijf jaar werkervaring binnen de domeinen natuur, economie en water. Om deze functie met succes te kunnen vervullen, ben je bevlogen en gepassioneerd. Daarnaast ben je bekend met de karakteristieken van het Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een gezamenlijk programma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de drie waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk (de samenwerkende natuurorganisaties).

Voor de periode 2019-2022 is een nieuw programmaplan opgesteld. Aanvullend aan werkzaamheden van onze opdrachtgevers, werkt PRW hierin aan natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik van de Waddenzee. Dit doen we via vier rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden. Kijk voor meer informatie over het programma op https://rijkewaddenzee.nl.

Ambitieuze aanjager

Bij PRW werken we iedere dag met passie aan de Waddenzee, die tot UNESCO Werelderfgoed behoort. Aan middelmatigheid doen we niet. We dagen uit, jagen transities aan en ontwikkelen nieuwe innovatieve concepten en verbinden partijen en projecten. Wat we doen is zinvol: we willen dat ons werk iets in beweging zet op weg naar een sterker en veerkrachtig Waddengebied voor mens en natuur. Wil jij dat ook? Dan is dit jouw kans om als senior procesmanager samen met betrokkenen te werken aan een mooi wad. Mooi werk voor een mooi wad!

Dit ga je doen in de periode 2019-2022: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) levert inzet aan PRW. Voor de komende periode werk je via RVO.nl als senior procesmanager in het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO). De thuisbasis van het team GRO is Utrecht, en je voert het werk uit in Leeuwarden. Je wordt in de periode van 2019-2022 ingezet als aanjager en procesmanager binnen de pijlers natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik. Dat betekent dat je:

  • met partijen zoekt naar kansen voor natuurverbetering via natuurherstelprojecten;
  • met partijen op zoek gaat naar kansen rondom duurzaam (economisch) gebruik, onder meer via innovatieve verduurzamingspilots;
  • partijen aan elkaar verbindt rond gevonden kansen;
  • kansen agendeert bij gebleken draagvlak en deze omzet in concrete projecten.

Functie-eisen

Je hebt wo-niveau en minimaal vijf jaar werkervaring binnen de domeinen natuur, economie en water. Om deze functie met succes te kunnen vervullen, ben je bevlogen en gepassioneerd. Daarnaast ben je bekend met de karakteristieken van het Waddengebied. Of het nu gaat om de uitvoering van een natuurherstelproject, het ontwikkelen van innovatieve (economische) verduurzamingspilots of het verbinden en/of begeleiden van partijen: jij snapt wat betrokkenen willen en kunt processen en projecten managen als geen ander.

Veel projecten naast elkaar, daar draai jij je hand niet voor om. Complementair en ondernemend handelen is je tweede natuur. Je bent bestuurlijk- en omgevingssensitief, kunt goed luisteren en zoekt samen met anderen naar manieren om toegevoegde waarde te leveren. Kortom: je verstaat je vak en je hebt veel gevoel voor wat mensen beweegt en doet bewegen.

Meer informatie

Volledige vacaturetekst, salarisindicatie en contactgegevens via:

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/senior-procesmanager-programma-naar-een-rijke-waddenzee-RVO-2018-0442