Natuur verzacht de randen van de Waddenzee

woensdag 2 april 2014

Langs de randen van de Waddenzee zijn volop mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken en de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. Van de twaalf kansrijke projecten die PRW heeft geïnventariseerd, springen er drie bovenuit: het Amstelmeer, De Vismigratierivier (Afsluitdijk) en het Lauwersmeer.  

Dit blijkt uit de Kansenkaart Natuurwaarden langs de Randen van de Waddenzee, dat is opgesteld door het Programma naar een Rijke Waddenzee. De Kansenkaart beschrijft in totaal twaalf projecten in het Waddengebied die de overgang tussen land en water aanzienlijk ‘verzachten’.

Nu is de overgang vaak nog te hard, bijvoorbeeld door geasfalteerde dijken. Een verzachting kan de biodiversiteit verrijken. Denk bijvoorbeeld aan kwelders, wisselpolders en vispassages. In onderstaande kaart zie je de twaalf geïdentificeerde projecten en hun meerwaarde voor de natuur. 

Natuur en toerisme
De Vismigratierivier, het Amstelmeer en het Lauwersmeer springen er uit vanwege hun grote meerwaarde voor de natuur. In alledrie de gevallen gaat het om afgedamde zeearmen. Door deze beter te laten aansluiten met de Waddenzee kunnen de ecosystemen daarvan profiteren. Dat is ondermeer goed voor de vissen, schelpdieren, zeehonden en vogels.

Tegelijkertijd bieden deze projecten ook kansen voor recreatie. Denk bijvoorbeeld aan wandelen langs plas-drasgebieden, fietsen van de ene vispassage naar de andere en misschien wordt het voor sportvissers weer mogelijk om de praktisch uitgestorven Fint aan de haak te slaan.