Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

donderdag 7 december 2017

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

Dit werd duidelijk tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst in Groningen. Onder de noemer “Ontwikkeltafel Sublitorale Waddenzee” staken een kleine dertig personen de koppen bijelkaar om van gedachten te wisselen over de onderwaternatuur (het sublitoraal) in de Wadden. Aanwezig waren veelal wetenschappers, maar er waren ook vertegenwoordigers vanuit visserij, beheer, havens en natuur.

Initiatiefnemer Michiel Firet begon de Ontwikkeltafel met een inleiding. ,,De aandacht voor de onderwaternatuur is de laatste tijd groeiende. Misschien is het begonnen met de PRW-publicatie fishstrategy. Er kwam trilaterale aandacht voor en de agendering van kennisvragen vanuit de wetenschap groeide. Uit de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee en de daarop volgende Beleidsverkenning werd de beleidsbehoefte concreet: De evaluatie concludeert dat de ontwikkeling van het beleid voor het sublitorale deel van de Waddenzee onvoldoende is.”

Deze ontwikkeltafel staat dan ook niet op zichzelf. Vorige jaar is de Ecotopenkaart Waddenzee gepresenteerd en dit voorjaar de Kansenkaart Natuurwaarden Randen van het Wad.  Verder werkt PRW ondermeer nog aan een handelingskader bodemstructuren.

Aansluiting beleidsprocessen
Inmiddels lopen er diverse processen om de oude beleidskaders te vervangen. Daarbij is er breed interesse voor de onderwaternatuur. Dat is ook de aanleiding voor PRW om de Ontwikkeltafel te organiseren; Zo kan er op tijd input geleverd worden voor deze processen. Denk hierbij aan de Natuurambitie Grote Wateren en de Gebiedsagenda Wadden 2050.

Oogsten én ontwikkelen
Het centrale doel van de Ontwikkeltafel is om gezamenlijke denklijnen te ontdekken. Deze kunnen als basis dienen om te komen tot een goede- en breedgedragen strategie voor ecosysteemverbetering. Tijdens de dag is de diagnose voor de onderwaternatuur gesteld. En werden praktische oplossingen aangedragen. ,,Het is de uitdaging om het gebruik van het ecosysteemdiensten zo in te richten dat de natuur er beter van wordt. Het surplus kunnen we vervolgens oogsten”, aldus Firet.

Als voorbeeld werd tijdens de bijeenkomst onder meer de platte oester genoemd. Het moet dan worden toegestaan dat de oester in netjes gekweekt mag worden. De larven kunnen vervolgens helpen bij de verspreiding naar andere delen in de Waddenzee. In het PRW-traject ‘Platte oester’ liggen kansen voor zo’n benadering, waarbij de eerste uitdaging is om voldoende ‘ouders’ te krijgen.

Slotsom
Uiteindelijk waren de deelnemers het er over eens dat de ontwikkeling van de onderwaternatuur in de Waddenzee baat heeft bij een aantal uitvoeringsprojecten. Maar dat gezamenlijke kennisontwikkeling – ga handelen met voorkennis –  en een betere aansluiting van dit onderwerp in verschillende beleidsprocessen minstens zo belangrijk is. Hier wordt de komende tijd extra op ingezet.

DOWNLOAD: Het volledige verslag kun je hieronder downloaden.