Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

donderdag 24 november 2016

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en landschappen inzichtelijk te maken is met ecotopenkaarten.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft daarom opdracht verleend aan Wageningen Marine Research om een ecotopenkaart Waddenzee te vervaardigen volgens de typologie van ZES.1. Dit is de standaard aanpak van Rijkswaterstaat volgens hun Zoute Wateren Ecotopen  Stelsel. Deze kaart, en het onderliggende rapport, zijn nu digitaal beschikbaar.

Beheer Waddenzee
De ecotopenkaart helpt beheerders om duidelijk te krijgen waar welke natuur zit in het Waddengebied. Zo kunnen beheerders inspelen op bepaalde situaties, legt onderzoeker Martin Baptist uit. ,,Hoge zandruggen naast diepe geulen zijn bijvoorbeeld vaak een rustplaats voor zeehonden. Als in het veld blijkt dat die zeehonden daar toch niet liggen dan kan dit een indicatie zijn dat er wat aan de hand is.”

Daarnaast geeft de ecotopenkaart, wanneer het om de zoveel jaar wordt uitgevoerd, een goed inzicht in veranderingen van het Waddenlandschap. Zo kan de ecotopenkaart fungeren als onderlegger voor de beheeropgaven die voortvloeien uit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Zo kun je er ondermeer uit afleiden wat de beste locatie kan zijn voor zeegras of het herstel van de platte oester en aan welke voorwaarden dat gebied dan voldoet.

Westerschelde
“Het idee om ecotopenkaarten voor de Waddenzee te gebruiken, hebben we afgekeken in Zeeland”, zegt Michiel Firet namens het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,De lopende monitoring van de Westerschelde heeft laten zien dat ecotopenkaarten een onmisbaar instrument zijn om een eenduidig beeld te krijgen over veranderingen in de natuur. Dit eenduidige beeld helpt om er vervolgens gezamenlijk mee aan de slag te gaan.”

DOWNLOADS:
Rapport Ecotopenkaart Waddenzee (PDF, 4.8 MB)
GIS-kaarten in ArcGIS viewer
WFS download geoserver
Speciale weblink (voor als je zonder GIS-server werkt)