Meer Europese samenwerking gewenst bij estuaria-problematiek

maandag 25 februari 2013

Er is een groeiende behoefte aan Europese samenwerking die gericht is op een integrale visie voor estuaria. Dat bleek tijdens een speciaal congres over Europese estuaria in het Duitse plaatsje Leer.

Het congres werd georganiseerd door de Duitse organisaties BUND, NABU en WNF Duitsland. Het doel was om kennis uit te wisselen door en voor deskundigen op het gebied van estuaria in Europa om zo van elkaars ervaringen te leren.

Schelde en Eems-Dollard
Zo hield Patrick Meire een verhaal over de lange termijn-visie voor de Schelde. Vooral de samenhang, de aandacht voor ecosysteemdiensten en het  creëren van draagvlak bij burgers spraken tot de verbeelding. Hoewel het nog onduidelijk is of de verslechtering van het Schelde-systeem tot staan is gebracht, is de lange termijn-visie een voorbeeld voor de Eems-Dollardregio.

Michiel Firet van Staatsbosbeheer hield een presentatie namens het Programma naar een Rijke Waddenzee over de Eems-Dollard. Hij ging daarbij vooral in op de uitdagingen om de getijde-energie te reduceren.

‘Anders varen’
Naast de groeiende behoefte aan Europese samenwerking was er ook veel aandacht voor ‘anders varen’ in estuaria. Het gaat hierbij om maatregelen zoals alleen varen bij vloed en het gebruiken van schepen met een plattere bodem. Op die manier hoeft de vaargeul minder diep te worden, waardoor schadelijke effecten op de natuur worden verminderd.