Congres: Herstel van Europese Estuaria

dinsdag 8 januari 2013

De grote Europese estuaria zoals de Elbe, Eems, Schelde en Seine zijn in een slechte ecologische conditie. Dit is vooral het gevolg van scheepvaartgeulen en bedijkingen. Op een speciaal congres in Duitsland willen verschillende organisaties ideeën en ervaringen uitwisselen, om zo de achteruitgang te keren.

Op dit moment zijn er al veel verschillende projecten die maatregelen nemen om de ecologische toestand van estuaria te vebeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit toerisme, veiligheid en Natura 2000-doelen.

Het congres wordt georganiseerd door de Duitse organisaties BUND, NABU en WNF Duitsland. Deze instellingen hebben een aantal scenario’s uitgewerkt voor het herstel van het Eems-estuarium. Deze scenario’s worden vervolgens getoetst aan de hand van ervaringen bij andere estuaria in Europa.

Programma Rijke Waddenzee
Het Wereld Natuur Fonds Duitsland wil graag professionals van harte uitnodigen voor dit congres. Het congres is vrijdag 22 februari 2013 in Leer, Duitsland. Onder andere Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee zal er een lezing geven.

Het volledige programma en contactgegevens vindt u hier

Meer informatie over de Eems vindt u hier