Jaaroverzicht: Top-5 van 2017

donderdag 28 december 2017

Welke nieuwsberichten zijn in het jaar 2017 het meest gelezen op de website van PRW? Een overzicht van de vijf best gelezen verhalen uit 2017.

1. Nieuwe Kansenkaart Randen van het Wad 2017
PRW bracht in januari een nieuwe Kansenkaart uit voor de Randen van het Wad. PRW dicht met name drie projecten een grote meerwaarde toe voor de natuur: de kop van Noord-Holland, de Vismigratierivier en de Lauwerskust. Deze projecten bieden grote kansen voor zoet-zoutovergangen.
Lees Meer >>>>

2. Natuurlijke Hotspots
Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? Het nieuwe aan het ontwikkelde model is dat het een integraal beeld oplevert van de gebieden met een hoge natuurpotentie. PRW gebruikte de kennis vervolgens ondermeer bij projecten zoals de scheepswrakken en de platte oester (zie onder).
Lees Meer >>>>

3. Platte oester opgedoken in Waddenzee
De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. De vondst is bijzonder. Algemeen werd gedacht dat de platte oester al lang uit de Waddenzee verdwenen was. PRW kijkt nu of de bestaande populatie uitgebreid kan worden.
Lees Meer>>>>

4. Vaarrecreanten houden zich goed aan regels op het Wad
Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied, zo bleek afgelopen zomer.  Een disclaimer is op zijn plek: Het onderzoek heeft zich toegespitst op boten met AIS. De kleine pleziervaart, zoals kanovaren en speedboten, vallen daardoor (meestal) buiten het bereik van dit onderzoek. De  komende maanden gebruiken de onderzoekers om te kijken hoe zij hun data-onderzoek nog verder kunnen uitbreiden voor een completer beeld.
Lees Meer >>>>

5. Gezamenlijke actie vóór plasticvrije Waddenzee
Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken, zo bleek in februari. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) keurden de beheerders een plan met 12 acties goed. Deze is afgelopen zomer ook uitgevoerd. Uit een evaluatie dit najaar bleek dat er een aantal zaken goed gaan, maar er is voor komend jaar ook ruimte voor verbeteringen.
Lees Meer >>>>

Het Programma naar een Rijke Waddenzee bedankt u voor het bezoeken van onze website en wenst iedereen een Gelukkig Nieuwjaar!