Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

woensdag 22 februari 2017

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? Deze vraag is nu actueel in het kader van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee.

Door de afspraken in het Mosselconvenant en het Viswad-akkoord krijgt ook de natuur in de diepe delen (sublitoraal) van de Waddenzee steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is die ontwikkeling aanleiding om te laten onderzoeken waar zich mogelijk kansrijke plekken in dit gebied bevinden.

Integraal beeld
Het rapport en de interactieve kaart zijn vervaardigd door ecologische onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. In hun aanpak leggen zij de focus op biogene structuren zoals mosselbanken, Japanse oesterbanken en de in het verleden voorkomende soorten zeegras en platte oester. Het nieuwe aan het ontwikkelde model is dat het een integraal beeld oplevert van de gebieden met een hoge natuurpotentie en dat deze informatie voor iedereen via een interactieve kaart toegankelijk is.

Breed bespreken
In het Programmateam van PRW van 28 februari is het model gepresenteerd en zijn de aanpak en de resultaten besproken. In het overleg zijn waardevolle suggesties gedaan ter verbetering van de methode en het gebruikte kaartmateriaal, zodat de aanpak binnenkort daadwerkelijk gebruikt kan worden in beleidstrajecten.  Daarbij is aangegeven dat het belangrijk is om die stap met een brede set van deskundigen op te pakken. PRW zal in overleg met Altenburg en Wymenga bekijken wat een geëigend vervolg kan zijn.

Interactieve kaart
Beheerders en andere geïnteresseerden kunnen zelf zien hoe het model werkt en welke natuurwinst op basis van deze versie voor de verschillende gebieden en omstandigheden wordt berekend. De interactieve kaart is te bereiken via de volgende link: ArcGisViewer