Jaaroverzicht: top-5 van 2018

donderdag 27 december 2018

Jaaroverzicht: Top-5 van 2018. Welke nieuwsberichten zijn in het jaar 2018 het meest gelezen op de website van PRW? Een overzicht van de vijf best gelezen verhalen uit 2018. Tijd voor een laatste terugblik!

5. Integrale studie naar zeespiegelstijging

Kan de Waddenzee door klimaat verandering verdrinken? Samen met de Waddenacademie vroeg PRW een aantal experts om te kijken hoe de effecten van zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee op elkaar inwerken. De uitkomsten er van kennen de nodige nunaces die later zijn toegelicht in een speciale bijeenkomst. Als we de bezoekerscijfers van de Waddenacademie er bij optellen zou dit verhaal op nummer 1 belanden, maar het gaat hier puur om de website van PRW en dus belandt dit verhaal op 5.

Lees meer >>>

4. Onderwaternatuur op de Kaart

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. De Waddenvereniging gebruikt het daarnaast ook veel voor publieke doeleinden. De tekening verscheen in verschillende bladen en magazines, waaronder de Bosatlas van de Wadden.

Bekijk de afbeelding >>>

3. Actieplan Broedvogels

Het gaat slecht met veel broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd. Het persbericht kwam vlak voor de Ministersconferentie naar buiten. Het prijkte ondermeer op de voorpagina van regionale kranten. Op onze website trok het Actieplan Broedvogels honderden geinteresseerden.

Lees meer >>>

2. Waddensysteem uit Balans

Vanuit de sedimenthuishouding bekeken, is de Waddenzee niet meer een natuurlijk systeem. Dat stelde professor Zheng Bing Wang tijdens een workshop ‘Morfologie Waddenzee’ in het Post Plaza in Leeuwarden, eind februari. Volgens Wang, werkzaam voor de TU Delft en kennisinstituut Deltares, is het systeem van zand en slib sterk bepaald door menselijke ingrepen. Ondermeer de bedijkingen en de afsluitingen van de Zuiderzee en de Lauwerszee hebben een sterke invloed op de morfologische ontwikkeling van de Waddenzee die nog decennia zal duren.

Lees meer >>>

1. Eemsvissen in Beeld

Het best gelezen artikel op de website van van PRW gaat dit jaar over Eemsvissen in Beeld. Dit is een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren. En de samenwerking met Duitsland is enorm verbeterd. “Eems-vissen in beeld” is een initiatief van Waterschap Hunze en Aa’s en Hogeschool Van Hall Larenstein en werd uitgevoerd met veel partners, waaronder PRW.
Lees meer >>>