Heldere aanbevelingen werksessie Brede Groene Dollarddijk

maandag 5 september 2016

Graaf twee geulen in plaats van één. Zo kun je een klutenplas optimaal inrichten voor natuurwinst. Dat is één van de concrete aanbevelingen uit een werksessie voor de Brede Groene Dollarddijk.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) organiseerde  deze bijeenkomst in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s. De werksessie was in het Groningse Finsterwolde. Door de gemêleerde samenstelling van de deelnemers (ecologen, vergunningverleners en landeigenaren) zijn diverse aspecten aan bod gekomen. Daarbij stonden twee vragen centraal: wat is de optimale inrichting van een Klutenplas en waar zouden we het slibdepot  kunnen plaatsen?

Klutenplas
Bij de klutenplas zat er duidelijk schot in de zaak. Zo kwam er een helder advies om twee geulen te hanteren zodat er extra natuurwinst ontstaat voor N2000-soorten zoals de kluut. Bovendien vang je zo beter slib in vanuit de Eems-Dollard en dat is weer goed voor de ecologie van het estuarium.

Brede Groene Dollarddijk

Slibdepot
De locatie van het slibdepot bleek een hardere noot om te kraken. Het buitendijkse gebied is N2000-gebied en dat betekent dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen niet vanzelfsprekend is. Er bleek tijdens de werksessie geen duidelijke voorkeur voor één van de alternatieven met betrekking tot het slibdepot: per alternatief zijn de voor- en nadelen geïnventariseerd. Die worden nu verder uitgewerkt.

Brede Groene Dijk
De bedoeling van het proefproject is om 1 kilometer bestaande Dollarddijk om te vormen tot een Brede Groene Dijk. De groene dijk is breder dan een traditionele dijk. Deze waterkering heeft een flauw talud en voor de dijk liggen kwelders. De dijk wordt afgewerkt met een bekleding van gras in plaats van asfalt.  Het slibdepot en de klutenplas zijn belangrijke onderdelen voor het realiseren van een Brede Groene Dijk.