Geslaagde editie van Dag van het Wad

maandag 26 juni 2017

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met een speciaal feestprogramma. Van Den Helder tot aan Delfzijl werden er tijdens de “Dag van het Wad” leuke activiteiten georganiseerd langs en op het Wad.

Ondernemers, natuurverenigingen, overheden en de vele vrijwilligers zijn over het algemeen tevreden over de opkomst. Zeker gezien het weer. Per locatie en per dag waren er echter grote verschillen. Zo trok het  visserijthema in Paesens Moddergat op zaterdag rond de 1500 belangstellenden. En zondag kwamen er een kleine 200 mensen af op de activiteiten rondom de Eems−Dollard in Termunten. In Lauwersoog viel de opkomst echter wat tegen.

Op 18 locaties in het Waddengebied viel wat te beleven. Soms ging het om een gratis wadlooptocht en op andere locaties werd groots uitgepakt met natuur en cultuur. Het doel van de organiserende partijen is om aandacht te vragen voor het waarom van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee.

Uniek natuurgebied
,,Zo is het gebied een bijzonder voorbeeld van natuurlijke kracht en dynamiek”, legt Christiaan Kooistra uit namens het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,Op de scheidslijn tussen zoet en zout en tussen nat en droog moet de natuur zich voortdurend aanpassen. Maar het is ook het grootste aaneengesloten waddenlandschap op aarde. De Wadden hebben ook een belangrijke spilfunctie. Denk bijvoorbeeld aan de flyway voor trekvogels. Dat hebben we tijdens deze Dag van het Wad goed kunnen vertellen.”

Open dag
Het is dit jaar voor de tweede keer dat het evenement is georganiseerd, na het succes van vorig jaar. Het idee is overgewaaid uit Duitsland waar al langer De Dag van het Wad wordt gevierd. Het is de bedoeling dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijkse “open dag” voor de inwoners van het Waddengebied. Door de wisselende opkomst zal er voor volgend jaar gekeken worden naar mogelijkheden om dit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een betere onderlinge afstemming met activiteiten in de regio.

 

Nog benieuwd naar wat u gemist heeft?
https://www.visitwadden.nl/