Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

donderdag 14 juni 2018

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

“Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus” is een internationaal vismonitoringsprogramma in de Eems-Dollard. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

Jeroen Huisman van het Van Hall Larenstein uit Leeuwarden is één van de coördinatoren van het project. ,,Bij vismonitoring zien we dat de techniek al heel ver is ontwikkeld. Toch komt het lang niet altijd goed van de grond. Dat heeft vaak te maken met een gebrek aan samenwerking. Daarom zijn we ook zo blij met deze proef: De techniek is goed gegaan door de goede samenwerking.”

Hieronder een puntsgewijze opsomming van de drie belangrijkste resultaten van Eemsvissen in Beeld:

  1. Samenwerking
    Er is goed samengewerkt met Duitse partners, waaronder twee hengelsportfederaties, het Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschütz en het Wasser- und Schifffahrtsamt. Door de unieke samenwerking is er nu aan beide kanten een beter en integraler beeld ontstaan van de vismigratie in de Eems.
  2. Kleuren van vissen
    Het is de eerste keer dat Driedoornige stekelbaarzen zijn gemerkt met een ‘kleurtje’. De techniek is al langer bekend, maar nog niet eerder toegepast op deze vissoort. De kleur is alleen waar te nemen via een black light. De techniek blijkt goed te werken bij de sluispassages. Verderop landinwaarts is het echter steeds lastiger om de stekelbaars te traceren. Hier zijn nu voorstellen gedaan voor verbetering.
  3. Telemetrisch netwerk
    De uitrol van een telemetrisch netwerk is erg belangrijk voor het Swimway-concept. Met Eemsvissen in Beeld is een test gedaan met een akoestisch netwerk in Westerwolde. Van de 30 gezenderde palingen, zijn er 27 in beeld gebracht. Daardoor weten we nu meer over hun trekroute. Zo hebben ze allemaal Nieuwe Statenzijl gebruikt als passage.

Uitwerking
Hoewel het project is afgerond, zijn nog niet alle data verwerkt. Meer specifieke uitkomsten over de trekroutes van vissen, bijzondere vangsten en andere wetenswaardigheden zijn na de zomervakantie bekend.

Eemsvissen in beeld
“Eems-vissen in beeld” is een initiatief van Waterschap Hunze en Aa’s en Hogeschool Van Hall Larenstein en wordt uitgevoerd in samenwerking met partners, waaronder Rijkswaterstaat, twee Duitse hengelsportfederaties, het Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschütz en het Wasser- und Schifffahrtsamt. Het project wordt mede financieel en inhoudelijk ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee.