Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Uitvoering meerjarenafspraak handkokkelvisserij

In 2011 hebben de handkokkelvissers, natuurorganisaties en de overheid afspraken gemaakt over de handkokkelvisserij in de Waddenzee. Doel was het voorkomen van verstoring van vogels en het voorkomen van afname van het kokkelbestand. In 2013 zijn de afspraken op een aantal punten herzien en deze zijn nog steeds van kracht. De 31 vergunninghouders beperken hun visserij tot enkele locaties in de Waddenzee.
Ook is afgesproken dat ze niet meer dan 2,5% van het beschikbare bestand opvissen.

De goede kokkelstand heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat in de handkokkelvisserij op verantwoorde wijze goede bedrijfsresultaten zijn behaald. Uiterlijk in 2018 worden de afspraken opnieuw geëvalueerd en zo nodig herzien. Voor deze herziening is het nodig meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke invloed van de handkokkelvisserij op het uitblijvende herstel van de scholeksterstand. Ook willen de vissers graag laten zien dat de kokkels op de plaatsen waar is gevist een verbeterd groei- en overlevingspotentieel hebben.

De naleving van de afspraken wordt begeleid door het bestuurlijk overleg Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij. Dit overleg staat onder leiding van gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân en wordt ondersteund door PRW.

Nieuws over dit project

dinsdag 28 augustus 2018

Massale kokkelsterfte op het wad: Implicaties voor de handkokkelvisserij

Wageningen Marine Research meldde vorige week dat er massale kokkelsterfte is op het Wad. Het gaat om de grootste kokkelsterfte sinds het begin van de metingen in 1990. Wat betekent een ‘arm jaar’ voor de handkokkelvisserij op het Wad?

meer lezen
dinsdag 17 oktober 2017

Sterke daling van aantal kokkels in de Waddenzee

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een bestand van 364,3 miljoen kilogram versgewicht. Dit jaar komt de bestandsschatting significant lager uit: op 264,6 miljoen kilogram kokkels.

meer lezen
donderdag 20 oktober 2016

Kokkelbestand 2011 nog steeds belangrijke basis voor Waddenzee

De kokkelvoorraad in de Waddenzee wordt nog steeds gedomineerd door de sterke jaarklasse uit 2011. De totale hoeveelheid kokkels is tussen 2015 en 2016 met zo’n 12% afgenomen, maar is nog steeds relatief hoog.

meer lezen
maandag 23 september 2013

Positieve reacties op Meerjarenakkoord handkokkelvisserij

Twee jaar na het afsluiten van de ‘Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij in de Waddenzee’ concluderen de deelnemende partijen dat de uitvoering een succes is. Dit bleek na afloop van het bestuurlijk overleg. Daar werd het akkoord, dat tot stand kwam onder leiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee, geëvalueerd.

meer lezen
vrijdag 28 augustus 2015

Redelijke aanwas van Kokkelbestand Waddenzee

Het kokkelbestand in de Waddenzee is dit jaar een klein beetje verjongt. Vorig jaar was er amper jonge aanwas. Dit jaar is dat wel iets beter met een totaal van bijna 25.000 hectare aan kokkelbanken. In kokkelvlees uitgedrukt ligt er 38,9 miljoen kilo in bevisbaar gebied.

meer lezen
donderdag 23 oktober 2014

Kokkelzaad Groote Plaat krijgt tijd om te groeien

Op de Groote Plaat onder de haven van Terschelling is veel mooi kokkelzaad aangetroffen. Dit is goed nieuws omdat er in 2014 in de Waddenzee als geheel relatief weinig kokkelzaad is gevonden. Bovendien lijkt het kokkelbestand te verouderen door het uitblijven van goede zaadval in de afgelopen jaren.De Handkokkelvereniging heeft nu besloten dit nieuwe kokkelzaad voorlopig met rust te laten.

meer lezen
dinsdag 19 april 2016

Extra handkokkelvergunningen blijven gehandhaafd

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen blijven.

meer lezen
woensdag 19 december 2012

Pasta met kokkels

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wenst alle lezers een prettige Kerst toe en een gelukkig Nieuwjaar. Speciaal voor de feestdagen willen we u een paar suggesties meegeven van gerechten die uit het Waddengebied komen: Pasta met kokkels.

meer lezen
dinsdag 14 oktober 2014

Kokkelbestand Waddenzee veroudert

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Van 438.7 miljoen kilogram versgewicht in het voorjaar van 2013 naar 384.7 miljoen kilo in 2014. Belangrijkste oorzaak is het gebrek aan nieuwe goede broedval.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 20 december 2018

  Herziene schatting kokkelbestand Waddenzee

  Herziene schatting van het kokkelbestand in de Waddenzee en Oosterschelde in het najaar van 2018. Onderzoek uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van LNV  (PDF, 2.4 Mb).

   

  naar rapport
 • dinsdag 28 augustus 2018

  Vergunning Handkokkelvisserij Waddenzee

  Wat mag wel en wat mag niet als het gaat om de handkokkelvisserij op het Wad? Het Meerjaren Akkoord Handkokkelvisserij is de basis. De verdere specificering lees je in de vergunning. Deze vergunning is van toepassing voor 2017-2018 en wordt afgegeven door de Provincie Fryslân voor het hele Waddengebied (PDF, 15.1 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 17 oktober 2017

  Kokkelbestand Waddenzee 2017

  De jaarlijkse bestandsinventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee. Het gaat om het jaar 2017. Uitgevoerd door Wageningen Marine Research in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

  naar rapport
 • donderdag 20 oktober 2016

  Kokkelbestand Waddenzee 2016

  Inventarisatie van het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren door IMARES (Wageningen Marine Research) in opdracht van het Ministerie van EZ.

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Meerjarenafspraak Handkokkelvisserij

  juni 2011, (pdf, 0.4 Mb)

  naar rapport