Kokkelbestand Waddenzee veroudert

dinsdag 14 oktober 2014

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Van 438.7 miljoen kilogram versgewicht in het voorjaar van 2013 naar 384.7 miljoen kilo in 2014. Belangrijkste oorzaak is dat het kokkelbestand verouderd raakt. 

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat IMARES in opdracht van het ministerie van EZ heeft uitgevoerd naar het kokkelbestand in onder meer de Waddenzee.

De belangrijkste reden dat het kokkelbestand is afgenomen is veroudering. In 2011 was de laatste grote broedval en deze kokkels zijn inmiddels meerjarig. Daardoor groeien ze niet meer zo hard en er blijven steeds minder van over. Er zijn weliswaar jongere kokkels bijgekomen, maar niet in die aantallen als in 2011.

Goede broedval gewenst
Volgens bioloog Martijn de Jong van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is het hoog tijd dat er weer een goede broedval komt. ,,De sector kan nog wel een paar jaar blijven doorvissen op de broedval van 2011, maar zo rond 2017 beginnen die wel langzaamaan op te raken.”

Rijke Waddenzee
In 2011 zijn er tussen de handkokkelsector, de natuurorganisaties, de provincie Fryslân en het Ministerie van EZ afspraken gemaakt over de duurzame handkokkelvisserij in het Waddengebied. Dit akkoord kwam tot stand onder begeleiding van PRW.