Trilaterale werkconferentie Ecoports

Havens horen bij de Waddenzee. Vanuit de havens worden goederen vervoerd en ook verwerkt of geproduceerd. Vissersschepen vinden er hun thuishaven. De veerboten die er vertrekken, hebben een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en het toerisme.

Maar havens (en scheepvaart) beïnvloeden ook de natuurlijke omgeving van de Waddenzee. En dat staat op gespannen voet met het streefbeeld van een rijke Waddenzee voor mens en natuur. Daarom is het verduurzamen van de Waddenzeehavens benoemd als deelstrategie in het programmaplan van PRW.

Een van de activiteiten voor 2016 is het leveren van een bijdrage aan de werkconferentie Ecoports. Deze werkconferentie wordt georganiseerd op 20 juni, op initiatief van de samenwerkende Waddenzeehavens. Doel van de trilaterale conferentie is het stimuleren en aanjagen van duurzaamheid in de havens. De resultaten van de conferentie worden dit najaar uitgewerkt in een aantal werkateliers.