Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf

maandag 5 december 2016

Hoe kom je tot een duurzaam havenbedrijf in het Waddengebied? Die vraag staat centraal bij het  ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse’.

De bijeenkomst is op donderdag 15 december in het ‘Huis voor de Wadden’ in Leeuwarden. Het Werkatelier is een vervolg op de Trilaterale UNESCO port conferentie van afgelopen juni. De bijeenkomst wordt wederom georganiseerd door Programma naar een Rijke Waddenzee en  Programma Waddenzee Havens.

De Waddenzeehavens hebben in de Raad van Advies hun ambitie voor 2027 uitgesproken:

Voor het waddengebied zijn havens een bron van inkomsten en banen en het zindert van de innovatie. Op wereldschaal zijn de Waddenzeehavens een inspirerend exportproduct voor economie en ecologie in kwetsbare deltagebieden. De Waddenzeehavens zijn the place to be: economie en ecologie versterken elkaar en stimuleren de innovatieve bedrijvigheid, duurzame economie van wereldklasse: UNESCO havens.

De Waddenzeehavens zijn inmiddels allemaal EcoPort gecertificeerd, waarmee ze elke twee jaar met nieuwe maatregelen de duurzaamheid gaan verhogen. Daarom willen wij graag met u bespreken wat de ervaringen van de innovators zijn bij de ontwikkeling van een duurzaam havenbedrijf? Op welk vlak zijn kansrijke innovaties mogelijk en hoe organiseer je voor havens en haar partners een uitnodigend klimaat voor innovaties?

Ter inspiratie start de bijeenkomst met enkele dialogen tussen mensen met praktische ervaring in het havenbedrijf en mensen die hebben gewerkt aan het realiseren van natuurdoelstellingen:

— Slib en natuurontwikkeling
— Natuur in en om havens
— Duisternis

De havens willen graag met de uitkomsten aan de slag door lopende initiatieven verder op gang te brengen, beginnende initiatieven op de rails te zetten en nieuwe ideeën uit te werken.