Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Pilots zichtbare resultaten completeren voedselweb

De zichtbaarheid van wat zich onder water allemaal afspeelt in de Waddenzee is minder eenvoudig dan die van vogels of van het weidse landschap met zijn typische Waddenluchten. Vogels kun je zien en landschappen kun je zelf(s) ervaren.Onderwater gaat dat allemaal wat minder makkelijk.

PRW denkt dat onbekend, onbemind maakt. Om een compleet voedselweb te kunnen bereiken, is het echter nodig om de komende jaren nog veel kennis te ontsluiten en kleinschalig te ontdekken wat de visstand en het voedselweb gaat helpen. Dit is nodig om het streefbeeld van een Rijke Waddenzee te bereiken. In pilots gericht op zichtbare resultaten met betrekking tot het completeren van het voedselweb wil PRW de prachtige natuur in de Waddenzee beter zichtbaar maken.

Op de agenda staat ondermeer het helpen realiseren van een monitoringfuik in de oostelijke Waddenzee en het zichtbaar verbeteren van het leefgebied voor vis op de kwelders. Daarnaast hebben studenten een advies uitgebracht om de vaargeulbetonning te gebruiken voor de monitoring van vis door er een grid van radio-ontvangers aan te hangen. Samen met Rijkswaterstaat wil PRW dat advies in de praktijk gaan brengen.

Nieuws over dit project

maandag 26 november 2018

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
maandag 22 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden is een mooie ontdekkingsreis

De Bosatlas van de Wadden is klaar! De Bosatlas behandelt een breed scala aan onderwerpen: Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder. PRW is erg blij dat er veel aandacht is voor de onderwaternatuur.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Onderwaternatuur Waddenzee op de kaart

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. Dit wordt ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 8 augustus 2017

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee. Daarbij kan het publiek een belangrijke rol spelen.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
dinsdag 14 maart 2017

Onderzoek monitoringsfuik in oostelijke Waddenzee

Woont u op Texel of Terschelling? Dan zijn we op zoek naar u. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Staatsbosbeheer vragen drie minuten van uw tijd voor het invullen van een enquête over de realisatie van een monitoringsfuik in het Oostwad.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016

Akoestisch systeem om vis te meten in Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag dat er een uitgebreid telemetrisch netwerk wordt uit gerold in de Waddenzee om zo meer te weten te komen over de visstand. De voorkeur gaat uit naar de telemetrische techniek omdat dit het beste de gedrags- en migratiepatronen van vis in beeld kan brengen.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 14 mei 2018

  Onderwaternatuur Waddenzee 3D-illustratie

  3D-illustratie van de onderwaterwereld in de Waddenzee. De afbeelding is gemaakt door Nicolle R. Fuller van Sayo Studio in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee in samenwerking met de Waddenvereniging.DE afbeelding is te gebruiken met bronvermelding.

   

  naar rapport
 • maandag 14 mei 2018

  Onderwaternatuur Waddenzee in Kust en Zeegids

  De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. De kaart, en het achterliggende verhaal, is ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen. Er verscheen een artikel over in de Kust & Zeegids.

  naar rapport
 • dinsdag 8 augustus 2017

  Rapport publiek monitoringsfuik

  Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een publieke functie van een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee (PDF, 4.8 Mb)

  naar rapport