Pilots zichtbare resultaten completeren voedselweb

De zichtbaarheid van wat zich onder water allemaal afspeelt in de Waddenzee is minder eenvoudig dan die van vogels of van het weidse landschap met zijn typische Waddenluchten. Vogels kun je zien en landschappen kun je zelf(s) ervaren.Onderwater gaat dat allemaal wat minder makkelijk.

PRW denkt dat onbekend, onbemind maakt. Om een compleet voedselweb te kunnen bereiken, is het echter nodig om de komende jaren nog veel kennis te ontsluiten en kleinschalig te ontdekken wat de visstand en het voedselweb gaat helpen. Dit is nodig om het streefbeeld van een Rijke Waddenzee te bereiken. In pilots gericht op zichtbare resultaten met betrekking tot het completeren van het voedselweb wil PRW de prachtige natuur in de Waddenzee beter zichtbaar maken.

Op de agenda staat ondermeer het helpen realiseren van een monitoringfuik in de oostelijke Waddenzee en het zichtbaar verbeteren van het leefgebied voor vis op de kwelders. Daarnaast hebben studenten een advies uitgebracht om de vaargeulbetonning te gebruiken voor de monitoring van vis door er een grid van radio-ontvangers aan te hangen. Samen met Rijkswaterstaat wil PRW dat advies in de praktijk gaan brengen.