Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard

In 2014 en 2015 is intensief gewerkt aan de aanpak van ecologisch herstel van de Nederlandse Eems-Dollard. Aanleiding daarvoor was de gewenste vaargeulverruiming Noordzee-Eemshaven. Samen met Duitsland is gewerkt aan het Integraal Management Plan (IMP), de paraplu waar de Nederlandse en Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems-Dollard samenkomen. In Duitsland is al gestart met het uitvoeringsprogramma Masterplan Ems 2050.

Voor het gebied onder Nederlandse verantwoordelijkheid wordt in 2016 een meerjarig adaptief programma opgesteld: Eems-Dollard 2050. Doel is de ecologische waarden in het estuarium te verbeteren, in samenhang met de andere functies van het gebied. Het gaat dan om projecten voor een vitale kust, projecten die sturen op een gezond(er) estuarium en op de opbouw van een structurele samenwerking met Duitsland.

PRW is als strategisch adviseur structureel bij het proces betrokken. Maar ook op ad-hoc-basis bieden we de helpende hand. Zo gaf PRW begin 2016 ondersteuning aan het uitwerken van een ecologisch streefbeeld voor de Eems-Dollard, als houvast voor het plan Eems-Dollard 2050. PRW bekijkt vanaf medio 2016 of er naast dat plan nog andere initiatieven nodig zijn voor een ecologisch rijk estuarium.

De Eemsdelta is koploper in het Waddengebied als het gaat om samenwerking en integrale ontwikkelingen. Nu er een aantal uitvoeringsprojecten lopen, is het interessant om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. PRW bekijkt vervolgens of de opgedane kennis en ervaring ook op andere plaatsen in het Waddengebied kan worden ingezet.