Haalbaarheidsstudie en pilots benutting slib Waddenzee

Slib wordt in grote hoeveelheden afgezet in de rustige delen van de Waddenzee. In tegenstelling tot zand is het aanbod van slib in de Waddenzee (nagenoeg) ‘oneindig’ groot. De vraag is of er – in analogie met de ervaringen in de Eems-Dollard – mogelijkheden zijn om slib uit de Waddenzee, via slibsedimentatie op strategische locaties te winnen en duurzaam te hergebruiken. Hiervoor dient een haalbaarheidsstudie gedaan te worden naar mogelijke kansen inclusief voorstellen voor mogelijke pilots. Op deze pagina rond Sediment Solutions vindt u alle documenten met betrekking tot deze Community of Understanding (CoU).

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2020 naar duurzame benutting van het slib uit de Waddenzee;
  • Mits zinvol en haalbaar: pilots en innovaties met slibgebruik vanaf 2020 in gang gezet.

Opdrachtgevers:

  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat