Zijn er harde structuren nodig in de Waddenzee?

donderdag 12 november 2015

Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert een bijeenkomst over de (on)mogelijkheden om harde structuren in de Waddenzee te plaatsen voor natuurontwikkeling.

Tijdens de bijeenkomst wil PRW kijken naar welke mogelijkheden en ideeën er zijn om de Waddenzee ecologisch te verbeteren. De belangrijkste beleidsdoelstelling voor de Waddenzee is immers natuurontwikkeling.

De vraag is hoe dat nu het beste kan. Welk spectrum aan mogelijkheden bestaat er?
–      Niets doen
–      Kunstmatig harde structuren in Waddenzee leggen
–      Of iets wat er tussen in zit?

Overzicht van de mogelijkheden
Door meerdere mogelijkheden naast elkaar te zetten, wil PRW een beter zicht krijgen op wat er mogelijk is. Hierdoor kan er in de toekomst een bewustere afweging worden gemaakt tussen verschillende handelingsperspectieven.

Interesse?
De bijeenkomst is gepland op 10 december in Leeuwarden. Deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, maar vindt u wel dat u over dit onderwerp mee moet discussiëren? Neemt u dan contact op met de secretaris van PRW: Christiaan kooistra, c.kooistra@minez.nl, 06-481.61.322