Werelderfgoed Waddenzee is hot: proef, voel en beleef de ‘Dag van het Wad’ op 26 juni.

maandag 20 juni 2016

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed.  Op zondag 26 juni wordt dit heugelijke feit voor de allereerste keer gevierd! Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met ondernemers en natuurorganisaties gewerkt aan het tot stand brengen van deze bijzondere ‘Dag van het Wad’.

Op de ‘Dag van het Wad’ kun je het beste van het Werelderfgoed; proeven, voelen en beleven. Er zijn tal van verschillende (gratis) activiteiten georganiseerd waarbij bewoners en toeristen de mogelijkheid krijgen om al het moois dat zich afspeelt in dit unieke gebied te ontdekken en te waarderen.

Het is niet voor niets dat het gebied door National Geographic en Lonely Planet uitgeroepen is tot één van de meeste bijzondere Europese bestemmingen van dit moment.

Voorafgaand aan de ‘Dag van het Wad’ wordt een speciale Waddenkrant uitgegeven bij de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad (180.000 stuks) waarin alle waarden van het Werelderfgoed Waddenzee en alle activiteiten worden belicht.

PRW streeft naar een gezonde en veerkrachtige Waddenzee die tegen een stootje kan, waar natuur en economische medegebruik hand in hand gaan. Het beleven van Werelderfgoed Waddenzee draagt hierbij aan.

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten en laatst overgebleven systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb waar natuurlijke processen blijven functioneren.  Het leefgebied is heel divers en bestaat uit getijdengeulen, zeegras-weiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Veel diersoorten waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis gebruiken dit gebied dan ook als broedplaats en overwintergebied. Daarnaast brengen zo’n 10 tot 12 miljoen vogels ieder jaar een bezoek aan het gebied.