Weer een nieuwe Dag van het Wad in 2017?

maandag 4 juli 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt of het in 2017 weer een nieuwe Dag van het Wad kan organiseren in samenwerking met ondernemers, overheden en natuurbeschermers.

De Dag van het Wad is in het leven geroepen door PRW. De dag werd  op 26 juni 2016 georganiseerd ter ere van het zevenjarig jubileum van Werelderfgoed Waddenzee. Het was dit jaar voor het eerst dat deze dag werd gevierd in Nederland. De bedoeling is dat bewoners en toeristen al het moois in dit bijzondere gebied ontdekken.

In het proces voorafgaand aan de dag zijn er zaken voor verbetering vatbaar gebleken. Zo had er eerder en sneller duidelijkheid over de dag zelf moeten komen. Maar na afloop waren er veel enthousiaste reacties. Zo zorgde de uitgebreide insert in de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden voor een grote opkomst op de vele activiteiten.

Bianca Waamelink (Bed & Breakfast in Metslawier) zegt het zo: “De kracht zit in het kleinschalige. In de Garnalefabryk in Moddergat hadden we een lezing voor 34 gasten, en een wandeling er achteraan. Er waren tientallen andere mensen die hier kwamen vanwege de Dag van het Wad. Ik vind het een reuze succes!”

De organisatoren kijken terug op een geslaagd evenement. Eén van de initiatiefnemers, Taco van den Heiligenberg: “Dit is georganiseerd door tientallen mensen in de regio. Ondernemers, liefhebbers en natuurmensen. Ik ben erg trots op deze geslaagde dag. Dit smaakt naar meer.”

In de komende periode gaat PRW in overleg met verschillende partijen om te kijken wat er voor een volgende keer beter kan. Eind dit jaar moet er vervolgens duidelijkheid komen over de financiële mogelijkheden en een nieuwe Dag van het Wad in 2017.