Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 18 december 2015

Waddenfonds reserveert geld om garnalenverguningen op te kopen

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stemt in met de contouren voor de Opkoopregeling Garnalenvisvergunningen Waddenzee. Voor deze regeling reserveert het Waddenfonds een indicatief bedrag van maximaal 10 miljoen euro, voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee.

De regeling is de kern van Viswad, zoals het convenant tussen overheden, natuurorganisaties en de visserij in het Waddengebied heet. Doel van Viswad is een uitbreiding van het areaal beschermde gebieden in de Wadden en een vermindering van de visserijdruk door garnalenvissers.

Een garnaal op een Wadplaat in Werelderfgoed Waddenzee

Investering in natuur
De opkoopregeling maakt de weg vrij om gebieden voor het vissen op garnalen te sluiten en de ecologische waarden van de Waddenzee te versterken. Daarmee blijft er perspectief voor de resterende garnalenvissers in de Waddenzee en neemt de visserijdruk in de Waddenzee af.

De regeling zal, na goedkeuring door de Europese Commissie in Brussel, in de tweede helft van 2016 worden opengesteld. Vanaf 2017 start de uitvoering van de opkoopregeling.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt het proces van VisWad door het leveren van de secretaris. Bovendien houdt het als netwerkorganisatie de kansen voor integraliteit in de gaten.

Meer info:
Garnalenconvenant VisWad
Nieuwsbericht Waddenfonds

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 26 november 2018

€ 30 miljoen voor investeringen in Waddengebied

Het Waddenfonds investeert deze ronde voor ruim 17 miljoen euro in verduurzamingen voor natuur, toerisme, landbouw en energie. In totaal gaat het om 30 miljoen euro.

meer lezen
maandag 13 november 2017

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

Het Waddenfonds stelt een kleine 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van het Waddengebied verbeteren. Hiervoor worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd.

meer lezen
donderdag 22 december 2016

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

meer lezen