Voorjaarsmosselvisserij zit er op

donderdag 31 mei 2018

Mosselvisserij Waddenzee

Gedurende de afgelopen vier weken is er door de mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse, Zierikzee en Tholen de jaarlijkse voorjaar mosselzaadvisserij uitgevoerd. Er werd gevist in de diepere delen van de westelijke Waddenzee tussen Terschelling en Den Oever.

Op droogvallende mosselbanken mag niet worden gevist, die zijn voor de “natuur”. Hier kunnen de vogels op foerageren, zowel de schelpdier etende vogels, maar ook de wormen/garnalen eters, kunnen hier terecht. De ondiepe poeltjes, met water tussen de mosselen, zijn rijk aan voedsel. Zelfs ganzen eten er van de zeesla (Ulva lactuca) die op de mosselen groeien.

Tijdens de visserij is er in twee clusters gevist, om een zo duurzaam mogelijke visserij uit te voeren. In totaal is er 140.000 mosselton(14 miljoen kg.) voornamelijk halfwas mosselen gevist, meldt de Waddenunit. Deze halfwas mosselen zijn een restant van de enorme mosselzaadval in het najaar van 2016. Deze mosseltjes zijn nu circa vier centimeter groot.

Kweekpercelen

Alle gevangen mosselen zijn uitgezaaid op de percelen in de Waddenzee. De mosselpercelen zijn zo gesitueerd dat de groei er beter is dan op de wilde banken, het voedsel aanbod (algen) is er beter, waardoor ze harder groeien.

Tijdens deze visserij werd er door elke cluster 1 dag per week gevist, waarbij iedere mosselkweker een individueel quotum heeft. Sommige vissers hadden na vier uur vissen hun quotum al opgevist, waarna de lading wordt opgemeten(hoeveelheid bepaald). Pas daarna mag de lading op de percelen worden uitgezet. Alle handelingen worden door de aanwezige black-box op de schepen gecontroleerd.

Mosselzaad Waddenzee

Mosselzaad

Inmiddels liggen ook alle mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) weer in de Waddenzee en zijn er op de touwen de eerste mosselzaadjes al weer waargenomen. Deze zaadjes zijn ongeveer in week 17 in de waterkolom gekomen en hebben zich ontwikkeld als larve. Deze larven hechten zich aan de mzi-touwen en groeien uit tot minuscule mosselzaadjes van enkele milimeters (zie foto). Medio september zullen deze zaadjes worden geoogst en uitgezaaid op de mosselpercelen, na 2 jaar zijn het dan consumptiemosselen, maar zover is het nog niet.

Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt de uitwerking van het Mosselconvenant. Overheden, natuurorganisaties en de mosselvisserij werken daar in gezamenlijk overleg aan de (verdere) verduurzaming van de mosselvisserij in de Waddenzee.

BRON: Nico Laros/ Waddenunit