Volgende processtap Voorstudie Eems-Dollard

donderdag 3 oktober 2013

De eerste voorlopige resultaten van de driedimensionale modelstudie naar de zeven scenario’s om het Eems-estuarium gezonder te maken, zijn besproken tijdens een interdisciplinaire workshop in Utrecht.

Onder leiding van Marja van Schie kwamen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: meer geulen, meer komberging, meer zoetwater, meandering, diepzeehaven en monding. De maatregelen zijn besproken op hun mate van effectiviteit op basis van de berekeningen. Gaat het helpen? Hoe dan? En waar? Ook is besproken wat de mogelijke koers voor vervolg zou kunnen zijn.

De modelstudie is in opdracht van Rijkswaterstaat door Royal Haskoning DHV uitgevoerd. Zij gaan de reacties van de workshop nu verwerken in de eindrapportage. Deze is naar verwachting in november klaar. 

Achtergrond
De workshop is de volgende stap in het proces dat hoort bij de Voorstudie ecologische verbetering Eems-Estuarium dat het Programma naar een Rijke Waddenzee begin dit jaar is gestart. Het resultaat van deze Voorstudie moet uiteindelijk een shortlist zijn van goed doordachte maatregelen (zowel qua kosten als baten) voor verbetering van het Eems-Estuarium.