Eerste kansenkaart Eems-Estuarium

woensdag 12 juni 2013

Een eerste overzicht van mogelijke maatregelen voor de ecologische verbetering  van het Eems-estuarium zal op vrijdag 14 juni door PRW worden gepresenteerd in Groningen tijdens een speciale workshop. 

Tijdens de workshop “Measures for ecological improvement of the Ems-estuary” gaan genodigden aan de slag om dit overzicht verder aan te scherpen. Bovendien wordt er een selectie gemaakt van de meest waardevolle ingrepen en maatregelen.

De deelnemers die zich over het overzicht buigen, komen uit het bedrijfsleven, diverse overheden en de wetenschap. Hun selectie van de mogelijke maatregelen zal worden gebaseerd op een aantal criteria. Dit maakt ook onderdeel uit van de workshop.

Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van barrière-eilanden, het verbreden van de vaargeul en ‘anders varen’. De geselecteerde maatregelen zullen in een later stadium door het Programma naar een Rijke Waddenzee worden onderworpen aan een expert judgement en een modelstudie.

Ecologische problemen
In het Eems-estuarium, van Herbrum tot en met het zeegat, is sprake van vertroebeling. Dit zorgt voor veel problemen. Zo is er ondermeer te weinig zuurstof voor vissen om te blijven leven. 

Een belangrijke reden voor deze vertroebeling zijn de ingrepen om scheepvaart mogelijk te maken. Het gaat daarbij ondermeer om het verdiepen van de vaargeul.