Vernieuwde Erecode gepresenteerd bij opening Boot Holland

vrijdag 6 februari 2015

LEEUWARDEN – De nieuwe Erecode voor Wadliefhebbers is vanmiddag gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het  WTC Expo in Leeuwarden. Burgemeester Albert de Hoop van Ameland overhandigde namens de initiatiefnemers het eerste exemplaar aan journalist en wadvaarder Frits Wester.

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De Erecode stamt uit 2003 en was al eens eerder vernieuwd, maar was nu weer een update toe, zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben we bijvoorbeeld meer aandacht voor het belang van hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Zo adviseren we pas van boord te gaan als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen. En het snelvaren hebben we voor het eerst benoemd. Dit mag alleen in de betonde geulen tussen zee, havens en in de veerbootroutes.”

Samen op het Wad
De kernboodschap van de Erecode is dat (vaar)recreanten van harte welkom zijn op het Wad om er van te genieten, maar respecteer wel de natuur. Uiteindelijk doel van de Erecode is dat mensen zich beter gedragen op het Wad. Als iedereen zich aan de regels houdt van de Erecode kunnen dieren, natuurbeschermers, recreanten en beheerders in goede harmonie samen op het Wad zijn.

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen, zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit 29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl.

“Ik pas op het Wad”
Begin 2014 is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee ondertekend. Een heel scala aan actiepunten wordt de komende jaren uitgevoerd onder het motto “Ik pas op het Wad”. Eén van die acties is deze vernieuwing van de 7 jaar oude Erecode. Andere maatregelen die ook in het kader van “Ik pas op het Wad” worden genomen zijn ondermeer: gastheerschap op droogvallocaties, dynamische zonering, gedragsmonitoring, ontwikkeling van apps en trainen van bijvoorbeeld de chartervaart in gedragsregels.