Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

maandag 31 december 2018

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

Vier boegbeelden in de watersport werkten mee aan de filmpjes, elk vanuit hun eigen expertise en ervaringen. Zij vertelden in 20 seconden waarom zij op het Wad passen.

+ Bas Koole, Kitesurfer 

+ Rob Leemans, Voorzitter Wadvaarders

+ Marianne van der Linden, Eigenaar ScheepsWijs

+ Merijn Tinga, Plastic soup surfer

 

Miljoen views

De campagne was niet alleen op Facebook, maar bijvoorbeeld ook op Instagram en via AdWords. Al die verschillende kanalen bij elkaar hebben tot een kleine miljoen views geleid van de filmpjes.

Het meest succesvol waren de filmpjes die werden ingeleid met de constatering dat het niet op alle vlakken even goed gaat met de Wadden. De oproep om mee te helpen leidde tot zo’n 8.000 downloads van de Erecode.

Christiaan Kooistra, Communicatiecoordinator van Ik pas op het Wad, is blij met dit bereik. ,,Dit zijn mooie aantallen. Een miljoen views. Dat is gigantisch. Zo hebben we veel mensen kunnen bereiken.”

Stijgende bekendheid Erecode

Uit een enquete die ook afgelopen zomer in de jachthavens is gehouden, blijkt dat de bekendheid met de Erecode en met de campagne Ik pas op het Wad is gestegen. De exacte cijfers en eventuele verbanden worden begin 2019 bekend gemaakt.

Naast de campagne, werd er dit seizoen ook ingezet op andere zaken. Zo kreeg iedere watersporter die een Waddenhaven aandeed ook een bannerpen met daarop de Erecode. Ook lagen er folders klaar waarop je kan zien waar belangrijke rustplekken zijn voor vogels en zeehonden.

Ik pas op het Wad

 “Ik pas op het Wad” is onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Bij het Actieplan zijn ruim 30 partijen betrokken, waaronder Waddenprovincies, Waddengemeenten, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzee-jachthavens. De aansturing vindt plaats vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee.