Veel natuurlijk mosselzaad

maandag 5 oktober 2015

Er ligt dit jaar veel natuurlijk mosselzaad op de diepere delen van de Westelijke Waddenzee. Dat is goed nieuws voor mosselvissers én de natuur, want de afgelopen twee jaar was natuurlijk mosselzaad schaars.

Dit meldt de Waddenunit. De Waddenunit is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en vaart bijna dagelijks met vier inspectieschepen op de Waddenzee. Zij houden menselijke activiteiten in de gaten zoals recreatie en visserij. Bovendien kijken ze naar de ontwikkeling van de natuurwaarden in dit Werelderfgoedgebied.

Op diverse kleinere locaties is vanaf juni mosselzaad geboren en dat heeft zich afgelopen zomer prima ontwikkeld. Het mosselzaad heeft de eerste levensfase (larve, minuscuul zaadje) overleefd en is inmiddels uitgegroeid tot mosselzaad wat voor zowel vogels als vissers van groot belang is.

Twee grote mosselzaadbanken
Naast de kleine bankjes zijn er bij Den Oever twee grote mosselzaadbanken ontstaan. Enkele weken geleden heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en is bepaald dat er circa 20 miljoen kilogram mosselzaad is geboren.

Hiervan is 15 miljoen kilogram voor de vissers zeer interessant om op te vissen, omdat dit mosselzaad wordt bedreigd door de vraat van zeesterren.

Voer voor vogels
Inmiddels is er zo’n 10 miljoen kilo mosselzaad opgevist van de vrije gronden (wilde banken). Dit is voor 95% uitgezaaid op stabiele mosselpercelen in de Waddenzee. Dit mosselzaad blijft gedurende deze winter ook beschikbaar voor de vogels die op de mosselpercelen kunnen foerageren.

In week 41 en 43 wordt nogmaals gevist voor 5 miljoen kilo daarna is het gesloten.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt het proces naar een meer duurzame mosselvisserij in de Waddenzee. De bodemberoerende mosselzaadvisserij stapt dan geleidelijk over naar meer duurzame vormen van mosselvisserij, zoals de mosselzaadinvanginstallaties.