Tweede kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

vrijdag 16 december 2016

Het Tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu samengevat in een rapport dat u hieronder kunt downloaden.

Bijgevoegd is tevens de aanbiedingsbrief richting Gedeputeerde Johannes Kramer. Deze Tweede Kennistafel is, net als de eerste, georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie. De eerste Kennistafel deed een aantal aanbevelingen over een goede werking van het spoelmeer bij Holwerd. Dit is vervolgens onderzocht door Deltares. De uitkomst van dat rapport is vervolgens begin december gepresenteerd.

Simpel gezegd blijkt uit het onderzoek van Deltares dat de effecten van een spoelmeer minder groot zijn dan gedacht. Dit komt omdat het water zich zal gaan verspreiden over de wadplaten (die zijn relatief laag) waardoor er onvoldoende spoelwater door de vaargeul gaat om deze vrij van sediment te houden.

De Tweede Kennistafel heeft nu een aantal varianten doorgenomen hoe het spoelmeer mogelijk wel zou kunnen werken. De kern ervan is dat er dan geleidedammen (harde structuren) moeten worden aangelegd. Zo blijft het water beter in de geul staan waardoor de spoelfunctie toeneemt. De kennistafel schetst drie alternatieven die in het rapport zijn na te slaan. Het afsluitende advies is nu om in elk geval een van de varianten door te rekenen en vervolgens te kijken hoe dit uitpakt; financieel, maatschappelijk en juridisch.