PRW en de Provincie Fryslân zetten in op leefbaarheid en natuur bij Holwerd aan Zee

maandag 1 februari 2016

PRW werkt samen met Fryslân aan een plan van aanpak. Het is de bedoeling om voor deze sporen allereerst een kennistafel te organiseren als vertrekpunt voor verdere uitwerking. De opzet van een kennistafel is eerder al gebruikt bij de verkenning naar de mogelijkheid van een Spoelmeer bij Holwerd. De formule is simpel; een stel deskundigen bekijkt waar wel en waar niet duidelijkheid over is en wat er nodig zou moeten zijn om Holwerd aan Zee tot een succes te maken. De kennistafels worden georganiseerd samen met de Waddenacademie.

Een impressie van hoe Holwerd aan Zee er mogelijk uit zou kunnen gaan zien.

Holwerd binden aan natuur
PRW wilde graag samen met de Provincie het trekkerschap voor beide sporen invullen omdat het verwacht daar de meeste meerwaarde te kunnen creëren. De uitdaging is om vanuit het bredere perspectief van gebiedsontwikkeling te zoeken naar kansen voor ‘recreatie en toerisme’ en tegelijkertijd voor natuur, landschap en cultuurhistorie in het gebied. Voor PRW is daarbij de verbinding met de natuur van de Waddenzee een belangrijk element.

Binnenkort wordt bekend wie de projectleider gaat worden. Die zal dus eerst aan de slag gaan met de organisatie van de kennistafels. De twee kennistafels zullen voor de zomervakantie plaatsvinden.

Uiteindelijk doel is om in het najaar een gedegen verkenning op tafel te hebben van de inhoud en haalbaarheid van de plannen ten behoeve van de besluitvorming over het vervolg van het MIRT-onderzoek.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee was eerder opdrachtgever voor het Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee. Dit was een snelle verkenning naar de kansrijkheid van de ambitieuze plannen. Uit die verkenning bleek dat het zeker kans van slagen heeft. Daarmee zat de aanjaagfunctie van PRW er op. Nu wordt in deelsporen gewerkt aan de plannen, zodat de verantwoordelijke bestuurders een beslissing kunnen nemen of de plannen ook uitgevoerd gaan worden.